Fukt och mögel

Fukt och mögel kan ge en obehaglig lukt i din bostad. Lukten kan bero på till exempel mögel eller bakterieangrepp. Om du misstänker att du har fått fukt och mögel i din bostad är det viktigt att du åtgärdar problemet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Fukt och mögel i din bostad

För att mögel ska börja växa behövs det fukt, organiskt material och syre. Även bakterier tillväxer vid hög fukthalt. Synliga tecken på fuktskada kan vara fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i mattan och tapeten. Det är vanligast att mögelangrepp sker inne i konstruktioner där det inte går att upptäcka utan att göra hål i konstruktionerna.

Fuktskador i kök och badrum

Badrum och kök är två av de ställen som oftast drabbas av vattenskador. En vattenskada kan bero på att ett rör går sönder eller på läckage från bland annat diskmaskinen. Det kan också bli skador om det kommer in vatten bakom det vattentäta skikt som ska finnas i våtrummens väggar och golv.

Vem ansvarar?

Fastighetsägaren är ansvar för att utreda och åtgärda fukt och mögelskador. Äger du ditt eget hus är det alltså du som är ansvarig, men för att få hjälp bör du vända dig till ditt försäkringsbolag och en fuktexpert för att få hjälp med åtgärder.

Om du bor i flerfamiljshus är det fastighetsägarens ansvar, därför är det viktigt att du tar kontakt med fastighetsägaren om du misstänker att du har problem med fukt och mögel i din bostad. Bor du i en bostadsrättsförening ska du vända styrelsen i föreningen.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar