Hemförsäkringen vid resa

Alla hemförsäkringar har ett grundskydd vid resa i 45 dagar. Skyddet utöver grundskyddet varierar mellan de olika hemförsäkringsbolagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Alla hemförsäkringars reseskydd täcker skador som annars kan bli mycket kostsamma för dig, som till exempel vårdkostnader vid akut sjukdom och olycksfall och hemtransport till Sverige vid svår skada. Akut tandvård kan ersättas till ett visst belopp. I grundskyddet ingår också alltid egendomsskydd vid stöld till ett visst maxbelopp, överfallsskydd vid misshandel, rättsskydd och ett ansvarsskydd. Skyddet gäller i 45 dagar från avresan, men i vissa försäkringsbolag i 60 dagar.

Reseskyddet innehåller oftast betald hemresa om nära anhörig eller egendom hemma skadas allvarligt. Det kan dessutom ge ett belopp vid person- eller bagageförsening, outnyttjade semesterdagar och/eller ny resa om du bara kunnat utnyttja mindre än halva resan av medicinska orsaker. Men här varierar försäkringsbolagens villkor mycket.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Som regel gäller försäkringen för dig som är försäkringstagare och för de som är skrivna på samma adress och som delar hushåll med dig. Några bolag kräver att alla som ska omfattas av försäkringen också finns namngivna på försäkringsbrevet. Barn under 18 år som du har vårdnaden om omfattas vanligen av din hemförsäkrings reseskydd, även om barnet inte är skrivet på din adress.

Resa med barnbarn

Om barnets vårdnadshavare inte är med på resan och det är en resa utanför Sverige med övernattning omfattas barnbarn under 18 år av reseskyddet i din hemförsäkring.

Riskfyllda aktiviteter

En hemförsäkring gör ofta undantag för riskfyllda aktiviteter. Skidåkning off pist, dykning med tub och bergsklättring är exempel på aktiviteter som inte täcks av försäkringen. Däremot ersätts alltid skador vid skidåkning i pistat område, normal snorkling och bergsvandring.

Resetillägg – utökat skydd vid resa

Du kan teckna ett resetillägg till din hemförsäkring som utökar ditt skydd vid resa. Tillägget innehåller främst ett avbeställningsskydd.

Ett avbeställningsskydd kan betala tillbaka din resekostnad om det händer något allvarligt innan du påbörjar resan. I de flesta fall ersätts du om du själv, närstående eller ditt resesällskap drabbas av en plötslig allvarlig sjukdom, olycksfall eller dödsfall. I många fall gäller även försäkringen om en allvarlig skada drabbar ditt hem.

Tänk på att det kan bli svårt att få ersättning om du redan har en kronisk sjukdom när du bokar resan. Men vissa avbeställningsskydd kan ändå ersätta vid akuta försämringar, eller om du varit helt symtomfri en viss tid före bokningstillfället.

Tillägget innehåller ofta ett erbjudande om en ersättningsresa om du inte har kunnat utnyttja mer än halva resan på grund av allvarlig sjukdom eller olycksfall. Ibland kan även utökad ersättning vid försening ingå.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar