IBAN,(International Bank Account Number)

IBAN (International Bank Account Number) är ett internationellt bankkontonummer och BIC (Bank Identifier Code) är en bank-identifieringskod. BIC kallas ibland även för SWIFT-adress.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

När man lämnar ett betalningsuppdrag till banken ska man ange mottagarens IBAN-nummer och BIC-kod. Saknas IBAN-nummer kommer betalningen att returneras till avsändaren.

Uppgift om ditt IBAN-nummer och bankens BIC-kod ska du få av banken på ditt kontoutdrag eller i en bilaga till utdraget.

Exempel: Gör du en överföring i euro eller i svenska kronor till exempelvis Frankrike, ska du ange mottagarens IBAN-nummer och den franska mottagarbankens BIC-kod. Kontakta mottagaren av beloppet för att få besked om korrekt IBAN-nummer respektive BIC-kod.

Exempel: Görs en överföring till ditt konto i Sverige, ska avsändaren av beloppet ange ditt IBAN-nummer och din banks (den svenska bankens) BIC-kod.

 

Vem ska stå för kostnaden för en överföring?

Vid en överföring kan avsändaren ofta själv välja vem som ska stå för kostnaden för överföringen. Olika banker har olika betalnings- alternativ. Kontrollera därför med banken vilka betalningsalternativ som just den banken tillämpar.

Normalt kan avsändaren välja mellan följande alternativ:

  • ”Share” Avsändaren och betalningsmottagaren delar på kostnaden. Avsändaren betalar avsändarbankens avgift och mottagaren betalar mottagarbankens avgift
  • ”Our” Avsändaren betalar själv hela kostnaden, d v s betalar både sina egna och mottagarens kostnader
  • ”Ben” Betalningsmottagaren betalar hela kostnaden, d v s betalar både sina egna och avsändarens kostnader

Exempel: Gör du en överföring till Spanien ska du ange vem som ska stå för kostnaderna. Anger du att mottagaren ska stå för hela kostnaden (”Ben”), får mottagaren betala även den avgift som den svenska banken tar ut för överföringen.

Källa: Konsumenternas Bank- & Finansbyrå

Lämna en kommentar