Insättningsgaranti i utländsk bank

Har du ett sparkonto hos en utländsk bankfilial i Sverige är det garantisystemet i den utländska bankens hemland som gäller.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Den högsta nivån på ersättning är 100 000 euro i alla EU-länder. Men det kan finnas vissa skillnader mellan en svensk garanti och en garanti i ett annat EU-land. Exempelvis kan eventuella skulder som en kund har till banken först dras av från det garanterade beloppet. Då betalas alltså endast det överskjutande beloppet ut från garantin.

En förteckning över utländska filialer med tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige finns hos Finansinspektionen. Vissa filialer har kompletterat sin garanti med en svensk insättningsgaranti – dessa filialer hittar du hos Riksgälden.
 

Sparande i utländsk bank som inte är svensk filial

Sparar du i en utländsk bank som inte har filial i Sverige gäller insättningsgarantin i bankens hemland. Utanför EU kan beloppet som täcks av garantin variera. Exempelvis har den norska insättningsgarantin ett högre maxbelopp än det som gäller i EU. Kontrollera vad som gäller hos den organisation som har hand om garantisystemet i respektive land. Hos Riksgälden finns mer information om utländska insättningsgarantier. Där finns också en förteckning över vilka organisationer i respektive land som har hand om insättningsgarantin.

På den här sidan hittar du länkar till några utländska garantiorganisationer.
 

Regeringen kan garantera utbetalningar från utländsk garanti

Finns det risk för att insättare i en utländsk banks filial i Sverige inte får ersättning från garantin i bankens hemland vid en konkurs, har den svenska regeringen möjlighet att ställa ut en garanti för att säkerställa utbetalningar till kunderna. Det förutsätter att regeringen bedömer att det skulle medföra störningar i det svenska finansiella systemet om ersättningen inte betalades ut.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Lämna en kommentar