Insättningsgaranti

Insättningsgarantin gäller för sparkonton hos banker och kreditmarknadsbolag. Garantin innebär att du får tillbaka dina insatta sparpengar (dock högst 950 000 kr) om banken eller kreditmarknadsbolaget går i konkurs eller om Finansinspektionen beslutar att garantin ska tas i anspråk. Konton hos inlåningsföretag omfattas inte av insättningsgarantin.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Insättningsgarantin täcker ditt sparbelopp samt upplupen ränta fram till den dag då garantin tas i anspråk. Har du ett konto tillsammans med någon annan gäller en garanti per person. Har du däremot endast dispositionsrätt till någon annans konto har du ingen ”egen” garanti utöver kontohavarens.
 

Konton i flera banker

Du kan ha konton i flera banker eller kreditmarknadsbolag och därmed omfattas av flera garantier. Alla typer av konton omfattas – både tidsbundna konton och konton där man kan ta ut pengar när som helst. Den gäller både för privatpersoner, även omyndiga, och för företag. Däremot gäller insättningsgarantin inte för ett sparkonto inom ett individuellt pensionssparande (IPS) och inte heller för postväxlar.
 

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Maxbelopp

Det högsta belopp som en sparare kan få tillbaka är 950 000 kronor.  Har du mer än  950 000 kronor på ditt konto så gäller alltså inte garantin för den del av behållningen som överstiger det beloppet.
 

Insättningar kopplade till särskilda livshändelser

Om du har mer än 950 000 kronor i ett institut kan du i vissa fall ha rätt till ett tilläggsbelopp på upp till 5 miljoner kronor. Tilläggsbeloppet gäller om insättningen gjorts inom de senaste 12 månaderna och avser försäljning av privatbostad, skadeståndsersättning, försäkringsutbetalning, skadeersättning, upphörande av anställning, bodelning, pension, sjukdom, invaliditet eller dödsfall.
 

Garantin är obligatorisk

Alla företag som har tillstånd från Finansinspektionen att ta emot kunders pengar på konto omfattas automatiskt av insättningsgarantin. Företaget kan alltså inte välja om det vill vara anslutet till garantin eller inte.
 

Konton godkänns av Riksgälden

Insättningsgarantin administreras av Riksgälden. Alla företag som erbjuder ett sparkonto måste i förhand ansöka hos Riksgälden om godkännande av att kontot uppfyller kriterierna för insättningsgarantin. Skulle ett konto inte omfattas av garantin måste företaget tydligt informera om det.

På Riksgäldens webbplats finns alla konton som omfattas av insättningsgarantin listade.
 

Utländsk bank med filial i Sverige

Är det fråga om en insättning hos en svensk filial till en utländsk bank gäller insättningsgarantin i bankens hemland. En förteckning över utländska filialer med tillstånd att bedriva verksamhet i Sverige finns hos Finansinspektionen. Vissa filialer har kompletterat sin garanti med en svensk insättningsgaranti – dessa filialer finns också listade hos Riksgälden.
 

Inlåningsföretag

Ett sparkonto hos ett inlåningsföretag omfattas inte av insättningsgarantin. Du får bara sätta in högst 50 000 kronor på ett sådant konto.
 

Utbetalning

Ersättningen från insättningsgarantin kommer att betalas ut inom 7 arbetsdagar från den dag företaget gått i konkurs, eller Finansinspektionen beslutat att garantin ska tas i anspråk. Då detta inträffar kommer Riksgälden att kontakta dig, du behöver alltså inte själv ansöka om ersättning. Pengarna betalas ut på det sätt som Riksgälden anser är lämpligt, exempelvis genom att öppna ett konto i ditt namn hos en annan bank.
 

Insättningsgarantin påverkas inte av regler om bankkrishantering

Insättningsgarantin gäller också om staten hanterar det krisdrabbade institutet genom så kallad resolution.

Resolution innebär att staten genom Riksgälden kan ta kontroll över ett problemdrabbat institut för att rekonstruera eller avveckla det under ordnade former. Under processen hålls hela eller delar av institutet öppet så att kunderna har tillgång till sina konton och övriga tjänster. Förlusterna hanteras genom att institutets aktie- och fordringsägare får sina innehav nedskrivna och/eller konverterade till aktiekapital (s.k. skuldnedskrivning eller bail-in). Pengar som en kund satt in och som uppgår till högst 950 000 kronor kallas för en garanterad insättning. Garanterade insättningar är undantagna från skuldnedskrivning. Insättningsgarantin påverkas därför inte av reglerna om resolution.
 

Källa: Konsumenternas.se , Januari 2019

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar