Kök – planera

När du planerar ditt kök är det viktigt att du funderar över arbetsgången i köket, vilka bänkhöjder du vill välja och på vilka höjder du vill placera till exempel diskmaskin, spis och ugn på. Tänk på att om de placeras i fel höjd kan du få en obekväm arbetsställning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Lämpliga mått: Höjder, bredder och längder

Diskbänk – beredningsbänk och spis

Placera helst diskbänk, beredningsbänk och spishäll med avställningsyta är i en serie efter varandra. De kan ligga på en rak linje eller i vinkel. Det är bra om det finns rejäla bänkytor på båda sidor om vasken.

Höjder på bänkar och spis

Vilken höjd som ger bäst arbetsställning vid spis och bänkar beror på hur lång du är och vilket arbete som ska utföras. Vanligtvis används 90 centimeter för beredningsbänk, diskbänk och spis. I många fall kan du kombinera olika höjder, till exempel 95 centimeter för diskbänken, 90 centimeter för bredningbänken och 85 centimeter för spisen.

För en 1, 55 meter lång person är 85 cm en lämplig höjd på beredningsbänken. Spisen bör vara något lägre och diskbänken 90 cm hög. För en 1,90 meter lång person är 100 cm en lämplig höjd på berednngsbänken. Spisen bör vara något lägre och diskbänken 105 cm hög. Vanligaste höjden på beredningsbänken är 90 cm, en kompromiss som fungerar för de flesta.

Höjd för ugn

Det börjar bli vanligare att bygga in ugnen i ett högskåp. På så sätt slipper du böja dig när du använder ugnen och får en bättre arbetsställning. Vilken höjd som är bäst beror på hur lång du är. Se upp så att ugnen inte hamnar för högt. Då finns risk att du bränner dig på underarmarna när du sätter in eller tar ut kärl. Om du väljer en dubbelugn eller en ugn med mikrovågsugn ovanför bör den övre ungen bestämma höjden.

Ugnens invändiga botten bör ligga i nivå med avställningsytan bredvid, dock högst 90 cm över golvet.

Mikrovågsugn

Om du har gott om plats kan du placera mikrovågsugnen på en bänk. En annan möjlighet är att hänga upp den på väggen eller under ett väggskåp. Det går också att bygga in en mikro i ett högskåp. En mikrovågsugn med sidohängd lucka bör placeras mellan 70 och 120 centimeter från golvet.

Placera inte en mikrovågsugn i ett väggskåp. Då hamnar den för högt, framför allt kan det vara svårt för barn att nå upp.

Höjd för diskmaskin

En upplyft diskmaskin ger bättre arbetsställning när maskinen ska plockas i och ur. Det är viktigt att den övre korgen inte hamnar för högt. En lämplig höjd är 110 centimeter från golvet till diskmaskinens ovansida.

Hemmets farligaste plats

Köket är hemmets farligaste plats. Störst är risken att råka ut för brännskador, halkolyckor och elolyckor. En god planering minskar olycksrisken.

Genom att planera ditt kök rätt och ha bra belysning kan du förebygga många olyckor som kan inträffa i köket. Ett exempel är att se till att inåtgående dörrar inte krockar med nedfällda ugns- eller diskmaskinsluckor.

Hett vatten

Det är viktigt att det finns en sammanhängande bänkyta mellan spisen och vasken. Det är betydligt säkrare att förflytta en kastrull hett vatten över en bänk, än om du måste bära den över golvet. Samma regler gäller för köksöar. Om du väljer att ha en köksö som har spis är det bra att du även har en utslagningsvask för att inte skapa onödig olycksrisk.

En annan grundregel är att det ska finnas en tålig bänkyta omedelbart intill spisen som det går att ställa heta kärl på. Även i anslutning till en inbyggd ugn ska det finnas en sådan avställningsyta.

Elsäkerhet

Alla elinstallationer måste utföras av en behörig elektriker. Tänk på att alla eluttag ska vara jordade och gärna även petskyddade. Du kan även öka säkerheten genom att sätta en jordfelsbrytare vid proppskåpet, som bryter strömmen vid jordfel.

Därför måste alla apparater som du använder i köket ha skyddsjordad stickpropp eller vara dubbelisolerade, det vill säga märkta med en dubbelkvadrat enligt Elsäkerhetsverkets anvisningar.

Vattenskador

Vattenskador är den vanligaste skadan i bostäder, anlita därför alltid en fackman för rörinstallationer. Under köksvasken, diskmaskinen samt kyl och frys kan det läcka vatten. För att du ska hinna upptäcka ett läckage innan det blir en allvarlig skada är det bra att lägga under en vattentät matta med uppvikta kanter som samlar upp vattnet och leder fram det så vattnet blir synligt.

Så här kan du göra ditt kök barnsäkrare:

  • Spis och diskmaskin ska vara fästa så att de inte kan tippa framåt
  • Välj en ugn som inte blir så varm att du bränner dig på framsidan
  • Det ska finnas en spärr på ugnsluckan så att barn inte kan öppna den
  • Montera hällskydd som hindrar barn från att komma åt kastruller på spisen eller hällen
  • Dörrar till kyl- och frys ska kunna öppnas inifrån
  • Sätt spärrar på lådor och skåp som går till sådant som barn kan skada sig på
  • Förse fönster och fönsterdörrar med spärrar
  • Förvara medicin och kem-tekniska hushållsvaror i låsta skåp.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar