Livförsäkring

En livförsäkring eller dödsfallsförsäkring är en försäkring där ett engångsbelopp betalas ut till insatta förmånstagare om den försäkrade dör under försäkringstiden. En livförsäkring tecknar du alltså för dina efterlevande.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Livförsäkring

Avtalet gäller för ett år i taget, men förlängs automatiskt, men längst till dess att den försäkrade uppnår en viss ålder.

Ofta innehåller sjuk- och olycksfallsförsäkringar ett mindre dödsfallsbelopp. Många har också en livförsäkring som ger ersättning vid dödsfall i den gruppförsäkring de kan teckna genom arbetsgivaren eller facket. Men ersättningen är även här ganska låg.

Banker och hypoteksinstitut erbjuder ofta de kunder som har bolån hos dem ett så kallat bolåneskydd. Det är en slags livförsäkring som gör att banken skriver av halva bolånet om du eller din partner dör före en viss ålder.

Det är viktigt att förmånstagaren vet att det finns en livförsäkring. Försäkringsbolaget har ingen skyldighet att själva bevaka och utreda livförsäkringar även om de stora bolagen regelbundet kör sina kundregister mot folkbokföringsregistret.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar