Inkomstförsäkring vid arbetslöshet

Blir du arbetslös kan en inkomstförsäkring ersätta en del av ditt inkomstbortfall när du bli arbetslös. Inkomstförsäkringen är ett komplement till arbetslöshetsförsäkringen, a-kassan.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Många har inkomstförsäkring genom sitt fackförbund. I vissa fall är den obligatorisk och betalas via din medlemsavgift. I andra fall är den frivillig, då betalar du en premie för försäkringen.

Kvalifikationstid

Inkomstförsäkringar har alltid en kvalifikationstid, den kan vara så lång som ett år. Det innebär att om du blir arbetslös eller varslad inom tolv månader från det att du tecknade försäkringen får du ingen ersättning. I vissa försäkringar blir det en ny kvalifikationstid om du har varit tjänstledig vid till exempel föräldraledighet.

Karenstid

Det finns också en karenstid innan ersättning börjar betalas ut efter du har blivit arbetslös. Till exempel ska ersättning från a-kassan ha betalats ut i 20 dagar innan ersättning från inkomstförsäkringen betalas ut.

Stora skillnader

Det finns även stora skillnader i ersättningstid. Den kan vara från 100 dagar upp till hela a-kasseperioden. För att teckna en inkomstförsäkring krävs vanligtvis att du har en fast anställning. Det kan också finnas åldersgränser för att få teckna inkomstförsäkring.

Varsel eller uppsägning

Försäkringen gäller inte om du, när du tecknade försäkringen, kände till att det fanns risk för varsel eller uppsägning.

Max 80 procent av din lön kan försäkras

Du kan högst försäkra dig så att den sammanlagda ersättningen som utgår från inkomstförsäkringar och a-kassa utgör 80 % av din lön. Denna begränsning finns i försäkringsvillkoret.

Anmäl rätt inkomst

Du är ansvarig för att försäkringsbolaget har rätt löneuppgift. Har du anmält en för låg inkomst är du underförsäkrad.

Inte medlem i facket

Är du inte medlem i facket eller om ditt fackförbund inte erbjuder inkomstförsäkring i sin gruppförsäkring, erbjuder försäkringsbolagen Accept och Solid samt försäkringsförmedlaren JobbGarant individuella inkomstförsäkringar.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar