Lufttätning av fönster och dörrar

Om ditt hus har otäta fönster och dörrar ökar det din energianvändning. När kalluft strömmar in eller varmluft strömmar ut, behöver ditt värmesystem producera mer värme för att upprätthålla temperaturen inomhus.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Lufttätning av fönster och dörrar

Att täta dina fönster och dörrar är därför en effektiv åtgärd för att minska energiförbrukningen. Det är relativt enkelt och inte så kostsamt.

Byta tätningslister

Tätningslister i fönster och dörrar är förbrukningsmaterial och bör kontrolleras med jämna mellanrum.

När du byter lister är det viktigt att du placerar tätningslisten så långt in mot den varma sidan som möjligt. Vid inåtgående fönsterbågar eller dörrblad bör du placera tätningslisten på fönsterbågen eller dörrbladet och vid utåtgående bågar eller dörrblad placeras de på karmen.

När du har stängt fönstret eller dörren är det bra om listen kläms ihop något, men inte helt. Det kan bli nödvändigt att justera gångjärn och stängningsbeslag.

Justera slutbleck

På fönster och fönsterdörrar av plast och aluminium finns ofta ett justerbart slutbleck i karmen, för låskolven, och som vid behov kan justeras om dörren eller fönstret glipar för mycket och är otätt.

Se över ventilationen

Att täta fönster och dörrar kan innebära att du minskar otätheter som tidigare fungerat som luftintag. Ett hus utan tillräcklig ventilation kan dock öka risken för fukt- och mögelskador och därför är det viktigt att se över husets ventilation efter slutfört arbete. Vid behov kan det bli nödvändigt att montera in tilluftsventiler i vissa utrymmen och rum.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar