Byte av fönster

Cirka 35 procent av den energi som läcker ut ur ett småhus går genom fönstren. Äldre fönster har ofta både dålig enerig- och ljudisoleringsförmåga. Tester visar att bättre energiglas kan fördubbla isoleringsförmågan.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Byte av fönster

Det finns två typer av fönster med energiglas, vanligt energiglas och isolerruta med energiglas. Ett energiglas är en glasruta med ett tunt och hårt oxidskikt. Beläggningen stoppar nästan all strålningsförlust, vilket gör att ungefär 50 procent mer värme stannar kvar inne i rummet. En isolerruta med energiglas består av två eller tre glas som sitter ihop i ett tillslutet paket. Den inre rutan är energiglas. Mellanrummet mellan rutorna är oftast fyllt av ädelgas, som förbättrar rutans isoleringsförmåga.

En fönsterrenovering med energiglas är en långsiktig investering med många plusvärden. Värmeläckaget genom fönstren minskar, vilket innebär att du kan sänka temperaturen på dina element och ändå få samma innetemperatur. Därigenom sjunker dina uppvärmningskostnader. För varje grad du kan sänka temperaturen sparar du cirka fem procent av uppvärmningskostnaden.

Ljudruta

Buller längs högt trafikerade gator och vägar med tung trafik är ett växande miljö- och hälsoproblem, framför allt i äldre hus med gamla fönster. Störande ljud tränger främst in genom fönster, gamla friskluftventiler och otätheter i ytterväggarna. I sådana fall kan ljudisolerande fönsterglas förbättra inomhusmiljön, särskilt i sovrum. För råd och utförligare information bör man kontakta en glasmästare. För äldre trähus kan det även vara lämpligt att komplettera ytterväggen med invändiga gipsskivor för bättre ljudisolering. För det bör man kontakta en bygghandel för information och råd.

Värt att tänka på

Att byta fönster är ganska kostsamt. Och för att få full effekt räcker det inte att bara byta ett eller två fönster, du behöver byta alla fönster i uppvärmda rum eller om du vill ha bättre ljudisolering. Det kan därför vara en bra idé att genomföra bytet när det ändå är dags att underhålla fönstren.

När man byter fönster bör man även tänka på byggnadens kulturvärde, så att de nya fönstren passar till husets stil och ålder, både invändigt och utvändigt. Det kan därför vara lämpligt att kontakta kommunens byggnadskontor för synpunkter och eventuellt bygglov om ändringen är omfattande. En omsorgsfull anpassning av fasader och fönster kan både höja husets trivsel och värde väsentligt.

Det finns flera sätt att byta fönster. Vissa byter hela fönstret med karm och allt, medan andra byter ett av glasen i det befintliga fönstret. Vilket som är bäst för dig beror på fönstrens skick och dina ekonomiska förutsättningar. Ta gärna kontakt med en glasmästare för en rekommendation.

Källa: Boverket, Feb 2012

Lämna en kommentar