MC-försäkring

När du äger en mc måste du ha en trafikförsäkring eftersom det är lag på det. Alla motorcyklar som inte är avställda i vägtrafikregistret ska vara trafikförsäkrade. Du får själv avgöra om du vill skydda din mc genom att teckna en halv- eller helförsäkring.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

  • Trafikförsäkringen är obligatorisk och den ersätter alla personskador samt de sakskador du vållat med motorcykeln.
     
  • Halvförsäkring innehåller trafik-, stöld-, brand-, glas-, räddnings- och rättsskyddsförsäkring. I en del försäkringar ingår också maskinskada.
     
  • Helförsäkring består av halvförsäkring samt vagnskadeförsäkring. Vagnskadeförsäkring betalar skada på motorcykeln vid trafikolycka, yttre olyckshändelse eller skadegörelse.

Det är den faktiska ägaren till mc:n som måste vara försäkringstagare för att försäkringen ska gälla (så kallat försäkrat intresse). Du kan alltså inte låta en annan person stå som ägare i vägtrafikregistret och vara försäkringstagare för att få lägre premie.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar