Olika skatter och skatteregler

Vid årsskiftet 2008 infördes en rad nya skatteregler. Fastighetsskatten ersattes med en kommunal avgift och förmögenhetsskatten togs bort.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Skatter och skatteregler

Den första januari 2008 ändrades även skatteregler vid försäljning av bostäder.

Den skattepliktiga delen av vinsten höjdes från 2/3 till 22/30 vilket innebär att skatteuttaget på en vinst höjs från 20 % till 22 %. För en förlust gäller som tidigare att avdragsgill del uppgår till 50 %, vilket innebär att en förlust kompenseras skattemässigt med 15 %.

Uppskovsreglerna vid avyttring av privatbostad ändrades också. Möjligheten att få uppskov med vinsten för den som köper en ny bostad begränsas. Uppskovsbeloppet får uppgå till maximalt 1,6 miljoner kronor per bostad. Finns flera ägare fördelas uppskovsbeloppet med hänsyn till delägarnas andel i bostaden.

Detta kan du få skattereduktion för:

  • städarbete, vård av kläder och matlagning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden
  • gräs- och häckklippning samt snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden
  • barnpassning som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden samt lämning och hämtning av barn vid förskola, skola, fritidsaktivitet eller liknande
  • annan omsorg och tillsyn som en person behöver och som utförs i, eller i nära anslutning till, bostaden eller i samband med promenader, bankbesök, besök vid vårdcentraler eller liknande enklare ärenden.

Du kan även få skattereduktion om du betalt ersättning för eller haft förmån av hushållsarbete som utförts i en förälders bostad, förutsatt att tjänsterna berättigar till skattereduktion.

Även dödsbon kan få skattereduktion för hushållsarbete som utförts före dödsfallet.

Alla har ett skattekonto

Alla fysiska eller juridiska personer som ska betala någon form av skatt eller avgift tilldelas ett skattekonto. Detta konto omfattar i stort sett alla skatter och avgifter som Skatteverket hanterar.

Alla händelser redovisas på kontot

På skattekontot sammanställs dina skatteinbetalningar, din preliminära skatt enligt kontrolluppgifter och din slutliga skatt enligt slutskattebesked m.m.

Lämna en kommentar