Nya skatteregler från årsskiftet 2008

Den 1 januari 2008 ändras skattereglerna på en rad områden. Vissa av förändringarna syns redan i inkomstdeklarationen 2008. Andra får genomslag först i 2009 års deklaration. Här beskrivs några av de viktigaste förändringarna.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Förändrad beskattning av bostäder

Fastighetsskatten ersätts av en kommunal avgift på 0,75 procent av taxeringsvärdet eller maximalt 6 000 kronor per år för småhus. För lägenheter blir avgiften 0,4 procent av taxeringsvärdet eller maximalt 1 200 kronor.

Den första januari 2008 ändras även skatteregler vid försäljning av bostäder.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

 

Lägre avdrag för pensionssparande

För inkomståret 2008 begränsas möjligheten att göra skatteavdrag för privat pensionssparande till maximalt 12000 kronor per år. Tidigare regler som gäller fram till årsskiftet medger ett skatteavdrag på drygt 20000 kronor eller drygt 40000 kronor för den med höga inkomster.

 

Förstärkt jobbskatteavdrag

För personer under 65 år med arbetsinkomster sänks skatten med upp till 3000 kronor per år för den som betalar en genomsnittlig kommunalskatt. För den som har fyllt 65 år och har arbetsinkomster blir skattelättnaden upp till 3 900 kronor per år.

 

Slopad förmögenhetsskatt

Förmögenhetsskatten slopas enligt regeringens förslag redan från den 1 januari 2007. Det innebär att förmögenhetsskatten är borta redan vid 2008 års deklaration.

 

Avdrag även för hushållstjänst som arbetsgivaren betalar

Från årsskiftet får man skattereduktion även för hushållstjänst som ges av arbetsgivaren som en löneförmån.

 

Ändrade regler för dubbel bosättning

Avdragsmöjligheterna för dubbel bosättning förlängs och medges under upp till två år och i vissa fall fem år. Villkoren förenklas så att fler får rätt att göra avdrag för dubbelt boende. Samtidigt begränsas möjligheterna att göra avdrag för måltider och andra utgifter vid dubbelt boende. Sådana utgifter får bara dras av under den första månaden.

 

Dyrare hem-pc

Förmånsbeskattning av privat dator som tillhandahålls av arbetsgivaren ändras från den 1 januari 2008. För inkomståret 2008 (i deklarationen 2009) beräknas det förmånsvärdet till 4800 kronor per år. Från och med år 2009 kommer förmånen beskattas till datorns fulla marknadsvärde.

 

Reseavdraget höjs med 50 öre

Avdraget för resor till och från arbetet med egen bil och för tjänsteresor höjs från årsskiftet från 18 kronor till 18,50 kronor per mil. För förmånsbilar höjs avdraget till 9,50 kronor per mil för bensinbilar, respektive 6,50 kronor per mil för dieseldrivna bilar.

 

Kostförmån

Värdet av en fri måltid som arbetsgivaren betalar höjs från 64 kronor till 70 kronor.

 

Dyrare tobak och öl — men lägre skatt på vin

Från årsskiftet höjs skatten på cigaretter med tre öre till 31 öre per cigarett. Skatten på röktobak höjs från 975 kronor till 1560 kronor per kilo. Snusskatten höjs från 246 kronor till 336 kronor per kilo.

Skatten på öl höjs från 1,47 kronor till 1,66 kronor per volymprocent och liter. Skatten på vin sänks från 22,08 kronor till 21,58 kronor per liter.

 

Förändrade fordonsskatter

Skatten på dieseldrivna personbilar sänks vid årsskiftet. För bilar som beskattas efter vikt är sänkningen 4,5 procent. Fordonsskatten för lätta lastbilar och bussar höjs samtidigt.

 

Källa: Skatteverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar