Ombildning

Ombildning innebär att hyresgästerna i ett hyreshus tillsammans bildar en bostadsrättsförening, köper fastigheten och ombildar hyresrätterna till bostadsrätter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ombildning från hyresrätt till bostadsrätt

Antingen erbjuder fastighetsägaren hyresgästerna att köpa fastigheten eller så kommer hyresgästerna själva med förslaget att ta över. En ombildning kan inte genomföras utan att fastighetsägarens vill sälja fastigheten. I båda fallen innebär det att hyresgästerna tillsammans bildar en bostadsrättsförening och köper fastigheten. Hyresgästerna köper sedan bostadsrätten, det vill säga rätten att nyttja sin före detta hyreslägenhet och en andel i föreningen.

För att föreningen ska få köpa fastigheten krävs att 2/3 av alla hyresgäster är för en ombildning och att fastighetsägaren vill sälja fastigheten.

De hyresgäster som inte vill köpa sin lägenhet får bo kvar precis som förut. De blir då bostadsrättsföreningens hyresgäster och får betala hyra till föreningen.

En hyresgäst som ångrar sig och vill köpa sin lägenhet har rätt att göra det, men bara inom ett år efter det första erbjudandet. Priset däremot kan ändras efter ett halvår. Efter en månad har föreningen rätt att ta ut en så kallad upplåtelseavgift, motsvarande räntan på insatsen. Om hyresgästen flyttar får föreningen sälja bostadsrätten på den öppna marknaden.

Skillnader mellan att bo i hyres- och bostadsrätt

Som boende i en hyresrätt hyr du din bostad och betalar hyra en gång i månaden. Du har bland annat rätt till reparationer och underhåll i lägenheten och i fastigheten. Hyresgäster får också göra en del mindre förändringar i lägenheten. Du får till exempel måla och tapetsera om på egen bekostnad utan att fråga värden om lov.

Om du bor i en bostadsrätt har du köpt rätten till att nyttja en bostad. Tillsammans med de andra medlemmarna i bostadsrättsföreningen äger och ansvarar du för hela fastigheten, det vill säga bostäderna, alla gemensamma utrymmen, eventuella uteplatser och lokaler som butiker, kontor och garage. Du bestämmer själv om och när du vill renovera din lägenhet och du får betala själv. Du kan sälja lägenheten när du vill för det pris du kan få för den.

Källa: Konsumentverket, Feb 2012

Lämna en kommentar