Personlig konkurs

I tidningarna kan man ibland läsa om aktiebolag som går i konkurs och slipper betala sina skulder. Men det gäller inte privatpersoner. De kan visserligen också gå i konkurs, men de har kvar skulderna efter konkursen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Konkurs

Den som är på obestånd (inte kan betala sina skulder inom överskådlig tid) riskerar att försättas i konkurs av tingsrätten, om fordringsägarna begär det. Man kan också själv begära att bli försatt i konkurs. Oftast är det företag som försätts i konkurs. Mer sällan vanliga löntagare som har skulder men saknar tillgångar.

Personlig konkurs

Vid en personlig konkurs utser tingsrätten en förvaltare som tar reda på vilka tillgångar och skulder som finns. Tillgångarna ska sedan säljas, med undantag för sådant som ingår i familjens beneficium, det som anses nödvändigt i ett hushåll, och dessutom vissa arbetsredskap. Pengarna från försäljningen fördelas sedan mellan fordringsägarna.

Den som försatts i konkurs förlorar rätten att fritt förfoga över sin egendom under konkursen. Man får bara göra de utbetalningar som hushållet måste göra för sitt dagliga uppehälle.

Ansvar för skulder

Efter en avslutad konkurs har en enskild person fortfarande ansvar för alla skulder som finns kvar. Därför är en konkurs ingen utväg för en privatperson när det gäller att bli av med sina skulder. Den som har en enskild firma, eller är delägare i ett handelsbolag, har också personligt ansvar för skulderna efter en konkurs. Det är bara aktiebolag och ekonomiska föreningar som kan bli av med sina skulder, eftersom bolaget eller föreningen upplöses om det inte finns några tillgångar kvar efter konkursen.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar