Bostaden

Att köpa en bostad är en av de största investeringarna vi gör i livet. Det är också få av oss som har egna pengar till den investeringen, vi måste låna. Är du på jakt efter ett hus eller en bostadsrätt? Kanske en ägarlägenhet kan vara ett alternativ.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Att tänka på när du ska köpa hus

När du hittat ditt drömhus och bestämt dig för att slå till börjar en händelserik tid. Det handlar inte bara om att vinna budgivningen, utan också om att du som köpare har en del att ta ansvar för när det gäller besiktning och undersökningsplikt.

Innan du ger dig in i en budgivning är det bra att få ett lånelöfte från din bank. Lånelöftet innebär att du tillsammans med banken tittar på hur mycket pengar du har möjlighet att betala i månaden för ditt boende. Utifrån det bestämmer sedan banken hur mycket den är villig att låna ut.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Lånelöftet ska inte bara räcka till att betala köpeskillingen – det pris som köpare och säljare kommit överens om, utan också till kostnader för lagfart och eventuella pantbrev. Det brukar röra sig om ganska mycket pengar, så det kan vara bra att ta med i beräkningen

Köpekontraktet ska innehålla:

  • Fastighetens beteckning
  • Köpeskillingens storlek
  • Överlåtelseförklaring
  • Säljarens och köparens underskrifter
  • Villkor
  • Makes eller sambos samtycke
  • Bevittning


Bostadsrätt – rätten att använda en bostad

Om du köper en bostadsrätt innebär det att du köper en del av en ekonomisk förening och rätten att använda en viss bostad. En bostadsrätt kan vara en lägenhet, villa, radhus eller ett kedjehus.

När du köper en bostadsrätt köper du rätten att använda en bostad. Du äger alltså inte bostaden. Som bostadsrättshavare blir du medlem i en bostads-rättsförening och tillsammans med de andra medlemmarna i föreningen äger du hela fastigheten. I fastigheten ingår marken, husen med bostäderna, alla gemensamma utrymmen, eventuella uteplatser och lokaler som butiker, kontor och garage.

Insats och månadsavgift
När du köper en bostadsrätt betalar du en insats. På samma sätt som hyresgäster betalar hyra måste du som har en bostadsrätt betala en så kallad årsavgift, kallas också för månadsavgift. Årsavgiften, som beslutas av styrelsen, ska täcka föreningens kostnader för drift och underhåll av fastigheten och dessutom räntor och amorteringar på lån. I en del föreningar försöker medlemmarna hålla kostnaderna nere genom att själva ta hand om till exempel administration och trappstädning.

Att bli medlem
För att få köpa en bostadsrätt måste styrelsen godkänna dig som medlem i föreningen. Om föreningen nekar dig medlemskap kan du vända dig till hyresnämnden. Föreningen kan inte neka någon medlemskap utan mycket goda skäl. Ett skäl kan vara att bostadsrättsföreningen är till för äldre. Det är ganska vanligt i dag med så kallade seniorboenden. Diskriminering på grund av hudfärg, trosbekännelse eller liknande är förbjudet enligt lag.

Som bostadsrättshavare är du med och fattar beslut om vilka som väljs till styrelseledamöter och revisor. Vid den årliga stämman är du också med och bestämmer om styrelsen ska beviljas ansvarsfrihet, fastställer resultat- och balansräkning, eventuella ändringar av stadgarna, om föreningen ska riva, bygga till eller göra andra väsentliga förändringar. Vid årsstämman och vid eventuell extra stämma har varje bostadsrätt normalt en röst om inget annat är bestämt i stadgarna. En bostadsrättshavare har rätt att använda ombud på stämman.

Äg din egen lägenhet

Om du köper en ägarlägenhet innebär det att du äger din egen lägenhet. Du äger inte bara rätten att använda bostaden som du gör med en bostadsrätt, utan lägenheten är din egen – precis som när du är ägare till ett småhus.

Som ägare till en ägarlägenhet bestämmer du själv över din egen bostad. Det innebär att du till exempel kan självständigt överlåta, pantsätta eller hyra ut lägenheten på samma sätt som ett småhus. Boendeformen ägarlägenheter är mycket vanlig utomlands. Australien, Japan och USA har haft ägarlägenheter under lång tid. Även i Europa är det vanligt att man äger sina egna lägenheter.

Förvaltning sker genom förening
Som ägare till en ägarlägenhet har du en del i en samfällighet som omfattar bland annat yttertak, fasader, trapphus, förråd och andra gemensamma anordningar. Samfälligheten förvaltas av en samfällighetsförening, där du som ägare är medlem i föreningen. För att finansiera reparationer och underhåll tar samfällighetsföreningen en avgift av medlemmarna.

Produktion av ägarlägenheter
Ägarlägenheter kan främst bildas genom nyproduktion, men även i vissa fall genom ombyggnad av äldre byggnader till flerbostadshus. I det senare fallet får det aktuella utrymmet inte ha använts som bostadslägenhet under de senaste åtta åren. För att få bilda ägarlägenheter krävs minst tre sådana lägenheter i en sammanhållen enhet, resten kan alltså vara t.ex. hyresrätter.

Lagfart vid överlåtelse
När du köper en ägarlägenhet måste du ansöka om lagfart, precis som när du köper ett hus. Ägarlägenheter bildas och införs i fastighetsregistret på samma sätt som vanliga fastigheter. Skattereglerna för ägarlägenheter är i sak vara desamma som för småhus förutom att ägarlägenheterna vid fastighetstaxeringen ska värderas enligt samma regler som för hyreshus.

Källa: Konsumentverket 2011-12-07

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar