Prissättning och betaltjänster

Det finns inga lagregler om hur mycket betalt en bank eller något annat finansiellt företag får ta för sina tjänster. Prissättningen av banktjänster är fri.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Prissättningen av banktjänster

Det är ingen myndighet som godkänner vilka avgifter som bankerna och de finansiella företagen får ta ut eller hur stora avgifterna får vara. Det är du som avgör om tjänsten är prisvärd. Alla priser som banken tillämpar på sina tjänster ska finnas lätt tillgängliga.

Vilket pris en bank sätter på en tjänst är i grunden en policyfråga. Det är inte ovanligt att banken använder priset för att styra kundernas beteende. Ett lågt pris kan vara ett sätt att få kunderna att pröva nya tjänster likaväl som ett högt pris kan få kunderna att avstå från att använda vissa tjänster.

En förutsättning för att banken ska kunna ta ut en avgift för en tjänst är att du har fått information om avgiften i förväg. Denna information kan lämnas till exempel i kontoavtalet eller på en avi.

Vilka betaltjänster är bäst?

Bankernas betaltjänster skiljer sig åt och det finns ingen lösning som är bäst för alla eftersom alla kunder har olika behov och förutsättningar.

För att finna den lösning som passar dig bäst bör du se över dina behov, till exempel hur ofta du betalar räkningar, betalar med kort i butik eller gör överföringar mellan olika konton.

Sånt som kan påverka ditt val kan vara tillgång till bankkontor, Internetbank, girotjänster och avgifter. Ta också reda på hur lång tid en betalning tar. Detta framgår vanligtvis av de allmänna villkoren eller av bankens informationsmaterial. Av villkoren framgår i regel också vad som händer om betalningen av någon anledning inte utförs på ett riktigt sätt.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Lämna en kommentar