Privatköp

Köper du något av en privatperson gäller andra regler än om du köper av en handlare. Vid ett privatköp har du inte samma skydd som när du handlar i en affär.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

När du köper något av en privatperson gäller köplagen. Lagens regler är inte tvingande, vilket betyder att du och säljaren kan komma överens om andra bestämmelser än de som står i lagen. Säljaren kan till exempel friskriva sig från ansvar för fel. Det gäller till exempel begagnade varor som säljs i befintligt skick.

Fel på varan

Utgångspunkten är att det du och säljaren har avtalat om gäller. Men varan kan ändå anses felaktig om

  • den inte är sådan som säljaren har sagt
  • säljaren har låtit bli att upplysa dig om fel av mera allvarlig karaktär som säljaren kände till
  • den var i väsentligt sämre skick än du kunde förutsätta, med ledning av priset och andra omständigheter

Köparens skyldigheter

Även om varan kan anses felaktig så får du som köpare inte åberopa fel som du måste antas ha känt till vid köpet. Om säljaren till exempel har uppmanat dig att undersöka varan och du inte har gjort det, kan du inte klaga på sådana fel som du borde ha upptäckt vid undersökningen.

När du har köpt en vara av en privatperson kan du inte ångra dig efter det att ni har gjort upp affären om ni inte har skrivit in i avtalet att du har ångerrätt.

Om du får problem med varan efter ett privatköp och inte kan komma överens med säljaren, kan du vända dig till tingsrätten för att få tvisten löst.

Källa: Konsumentverket 2011-12-06

 

Lämna en kommentar