Rättigheter och skyldigheter

Rätt till konto. Du har rätt att få ett konto i en bank om inte banken kan presentera särskilda skäl för att neka dig ett konto.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Rättigheter och skyldigheter

Du ska alltid kunna legitimera dig på banken. Kravet finns för att se till att rätt person har tillgång till konton och andra tillgångar, men också för att banken måste känna sin kund.

Vid 18 års ålder blir du myndig och får då full rättshandlingsförmåga. Du kan ge någon annan fullmakt att företräda dig. För den som behöver hjälp under en längre period kan tingsrätten utse en god man eller en förvaltare.

Banksekretessen är reglerad i lag. Sekretessen omfattar alla uppgifter som rör dina mellanhavanden med banken oavsett om uppgiften är skriftlig eller muntlig. Till och med uppgiften om en viss person är kund i banken eller inte, omfattas av sekretessen. Banksekretessen gäller även för dem som inte längre är kunder i banken.

Kontakta alltid din bank när du upptäcker att du har fått in pengar på ditt konto som du inte känner igen, eller har fört över pengar av misstag till fel konto. Du har inte rätt att använda pengar du fått av misstag på ditt konto.

Kvittning är en form av betalning. Om du inte har betalat ränta för ett lån i tid, kan banken göra ett uttag från ditt bankkonto. Skulden har då kvittats mot pengarna som togs från kontot.

Dödsbos bankkonton. Den eller de som företräder dödsboet i avvaktan på arvskifte måste alltid kunna styrka sin behörighet. Vid ett uttag på bankkonto som tillhör dödsboet krävs att det kan uppvisas dels inregistrerad bouppteckning som utvisar alla dödsbodelägare, dels fullmakt i original från samtliga dödsbodelägare.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar