Reseförsäkring

När du är utomlands är det viktigt att du har en reseförsäkring. Du kan skaffa ett reseskydd på flera olika sätt. Men i alla hemförsäkringar ingår ett bra grundskydd, som kan betala akut sjukvård och hemtransport vid allvarlig skada.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I Thailand till exempel kan ett dygn på intensivvården kosta 20 000 kronor och hemtransport med ambulansflyg 800 000 kronor. Du står för kostnaderna om du inte har någon reseförsäkring.

Hemförsäkringen har som regel ett reseskydd som gäller på resor upp till 45 dagar. Vissa hemförsäkringar täcker resor upp till 60 dagar. Ska du vara borta längre bör du antingen förlänga reseskyddet i din hemförsäkring eller skaffa en separat reseförsäkring.

Om du tecknar ett tillägg till din hemförsäkring kan du få ett utökat skydd under din resa, bland annat ingår då ett avbeställningsskydd. En sådan kompletterande försäkring kan du teckna i ditt eget hemförsäkringsbolag men även de separata reseförsäkringsbolagen har produkter som är tänkta att komplettera en hemförsäkring.

Tänk på att du ofta får ett avbeställningsskydd om du betalar resan med ett bankkort.

Arbeta eller studera utomlands

För dig som ska resa utomlands för att studera eller arbeta, till exempel som au pair, finns det speciella försäkringar.

Dessa försäkringar omfattar kan ersätta vårdkostnader vid akut sjukdom och olycksfall, akuta tandvårdskostnader, hemresa om nära anhörig blir svårt sjuk eller skadad och ett bagageskydd. Dessutom innehåller de en ansvarsförsäkring om du skulle bli skadeståndsskyldig, ett rättsskydd och överfallsskydd. Vid studier utomlands kan även återbetalning av utbildningskostnad ingå om du blir sjuk eller skadas.

Avbeställning av resa

Om du behöver avboka en resa ska du kontrollera om du omfattas av en avbeställningsförsäkring. En avbeställningsförsäkring kan exempelvis ingå om du har tecknat ett resetillägg till din hemförsäkring eller om du har betalat resan med kort.

Sjuk eller skadad utomlands

Om du blir sjuk eller råkar ut för en olycka utomlands ska du se till att få ett läkarintyg där läkarens samtliga ordinationer framgår. Läkarintyg är oftast helt avgörande för om du kan få ersättning ersättning från din reseförsäkring.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar