Stöld och inbrott

Hemförsäkringen ersätter saker som blir stulna. De värderas oftast till marknadsvärdet. Alla typer av stölder ersätts inte och med stöldbegärlig egendom måste du vara särskilt försiktig.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Du måste kunna visa att du ägt den stulna saken. Kvitto är inte nödvändigt, men givetvis bra. Andra sätt kan vara fotografier, bruksanvisningar, kartonger, kontoutdrag vid betalning, eller att andra personer skriftligt intygar att du ägt sakerna.

Alla försäkringsbolag ersätter stölder i hemmet. Har tjuven kommit in med nyckel blir det däremot en bevisfråga om det varit en stöld eller inte. Ofta är stöld svår att bevisa om brytmärken saknas.

För saker du har med dig utanför hemmet gäller särskilda aktsamhetskrav. Du får t.ex. inte lämna saker i en bil längre tid än det tar att lasta i eller ur. På arbetsplatsen kräver många försäkringsbolag att sakerna ska vara inlåsta. En fickstöld måste du ha upptäckt omedelbart. För kontanter finns maxbelopp och vissa bolag ersätter inte alls kontanter.

Värderingen av sakerna görs enligt tabeller i försäkringsvillkoren, om sådana finns. Annars ersätts du med marknadsvärdet. För viss typ av egendom finns ett tak för vad du får (maxbelopp), t.ex. smycken och cyklar.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar