Naturskada

Din villa- och fritidshusförsäkring kan ersätta skador som uppkommer genom storm, hagel, snötryck, översvämning och jordrörelser.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Försäkringen ersätter om byggnaden skadas genom sällsynta väderförhållanden. I vissa fall ersätts även tomtmarken, dock inte om marken skadas till följd av exempelvis skyfall eller snösmältning.

Din försäkring kan ersätta skada som uppkommer på villan genom skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag. För att ersättning ska utgå ska vattnet strömma från markytan direkt in i byggnaden genom fönster, dörr, ventil eller liknande.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Skada som uppkommer på byggnad eller tomtmark genom jordrörelser ersätts av din försäkring. Skador som omfattas är jordskalv som är minst 4 på Richterskalan, jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott.

Försäkringen kan också ersätta skador på byggnad och tomtmark som blåser eller slås sönder av hagel eller storm på minst 21 m/ sek. Skador som orsakas av att flaggstång eller träd som blåser omkull ersätts även vid lägre vindstyrka.

När yttertak till bostadshus rasar samman på grund av snötryck täcks det av villaförsäkringen. Men försäkringen ersätter vanligen inte skador orsakade av snötryck på andra tak eller byggnader såsom altantak eller garage.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar