Naturskada

Din villa- och fritidshusförsäkring kan ersätta skador som uppkommer genom storm, hagel, snötryck, översvämning och jordrörelser.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Försäkringen ersätter om byggnaden skadas genom sällsynta väderförhållanden. I vissa fall ersätts även tomtmarken, dock inte om marken skadas till följd av exempelvis skyfall eller snösmältning.

Din försäkring kan ersätta skada som uppkommer på villan genom skyfall, snösmältning, stigande sjö eller vattendrag. För att ersättning ska utgå ska vattnet strömma från markytan direkt in i byggnaden genom fönster, dörr, ventil eller liknande.

Skada som uppkommer på byggnad eller tomtmark genom jordrörelser ersätts av din försäkring. Skador som omfattas är jordskalv som är minst 4 på Richterskalan, jordskred, jordras, bergras, lavin eller vulkanutbrott.

Försäkringen kan också ersätta skador på byggnad och tomtmark som blåser eller slås sönder av hagel eller storm på minst 21 m/ sek. Skador som orsakas av att flaggstång eller träd som blåser omkull ersätts även vid lägre vindstyrka.

När yttertak till bostadshus rasar samman på grund av snötryck täcks det av villaförsäkringen. Men försäkringen ersätter vanligen inte skador orsakade av snötryck på andra tak eller byggnader såsom altantak eller garage.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar