Brand i villa och fritidshus

Försäkringsbolagen ersätter skada som har uppkommit genom eld som kommit lös, explosion, plötslig skada av sot, blixtnedslag och frätande gas som bildas vid oavsiktlig upphettning av plast.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Om ditt hus skadas vid en brand kommer ditt försäkringsbolag att ta ställning till hur du ska ersättas för skadan. Detta innebär att försäkringsbolaget kan bestämma om ditt hus ska saneras, repareras eller återuppföras.

Om ditt hus inte går att återställa och ska återuppföras har du rätt att få ett likadant hus återuppfört om det är fullvärdesförsäkrat. Detta gäller dock inte rena renoveringsobjekt.

Försäkringsbolaget kan göra åldersavdrag på bland annat värmepanna, vitvaror, rör, tapeter, golv och kakel. Avdraget görs alltid på hela skadekostnaden, dvs både på arbete och material. Åldersavdrag får du betala för att gamla byggnadsdelar byts ut mot nya.

I försäkringsvillkoren finns angivet hur stort åldersavdraget högst kan bli. Avdraget varierar beroende på bolag, men det överstiger inte 105 000 kr. Detta är alltså det belopp som du maximalt behöver betala i åldersavdrag för att få huset återuppfört.

Om du inte kan bo kvar i din villa efter en brand kan villaförsäkringen ersätta nödvändiga och skäliga merkostnader för kost och logi. Vad det innebär avgörs från fall till fall. Det måste dock handla om en kostnad, t.ex. dyrare mat eller boende under denna tid.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar