Så stor ersättning har du rätt till

Flygbolaget ska ge ersättning till passagerare som drabbas av en inställd flygning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ersättning i euro

I EU:s regler finns vissa bestämda belopp i euro.

  • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer,
  • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa,
  • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Det är viktigt att komma ihåg att det finns undantag från rätten till ersättning i euro och beloppen kan även i vissa fall även halveras.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Undantag från ersättningen

Att flyget är inställt innebär inte att du automatiskt har rätt till ekonomisk kompensation. Om resan blivit ombokad till en annan tid kan det vara så att du inte har rätt till ersättning. I tabellen nedan kan du se vad som gäller vid ombokning. Om du har rätt till ersättning eller inte avgörs av när du fick besked om den nya restiden och hur mycket den skiljer i tid från den ursprungliga tiden. Däremot måste assistans i form av val mellan ombokning eller avbokning alltid erbjudas. Detta gäller oavsett orsaken till att flyget ställs in och oavsett när du fått information om det inställda flyget.

I följande fall har du inte rätt till ersättning:

Besked Ny avresetid Ny ankomsttid
Mer än 2 veckor innan planerad avresa Spelar ingen roll Spelar ingen roll
2 veckor-7 dagar innan planerad avresa Högst 2 timmar innan ursprunglig avresa Senast 4 timmar efter tidtabellsenlig ankomsttid
Mindre än 7 dagar innan planerad avresa Högst 1 timme innan ursprunglig avresa Senast 2 timmar efter tidtabellsenlig ankomsttid
Inställt på grund av extraordinära omständigheter Spelar ingen roll Spelar ingen roll


Extraordinära omständigheter

Flygbolaget är inte skyldigt att ersätta passagerarna med eurobeloppen om det inställda flyget beror på ”extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits”. Exempel på omständigheter som kan vara extraordinära är politisk instabilitet, väderförhållanden som gör det omöjligt att flyga, säkerhetsrisker, oförutsedda brister i flygsäkerheten och när det pågår strejker som påverkar verksamheten för flygbolaget. Bedömningen om en omständighet är extraordinär eller inte görs alltid från fall till fall. Det innebär att det inte finns några bestämda situationer som alltid är extraordinära.

Halvering av eurobeloppen

Även om du har rätt till ersättning i euro kan beloppet halveras om flygbolaget bokar om dig till en annan flygning. Ankomsttiden för den nya flygningen får då inte överstiga den ursprungliga med mer än ett visst antal timmar beroende på flygningens längd.

Flygsträcka Grundersättning Avdrag med 50 % om ny ankomsttid inte överstiger den ursprungliga med
Högst 1500 km 250 euro 2 timmar=125 euro
Mer än 1500 km inom EU samt 1500-3500 km utanför EU 400 euro 3 timmar=200 euro
Mer än 3500 km utanför EU 600 euro 4 timmar=300 euro

 


Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar