Så stor ersättning har du rätt till – nekad ombordstigning

Flygbolaget ska ge ersättning till passagerare som drabbas av en nekad ombordstigning.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ersättning i euro

Alla passagerare som mot sin vilja nekas att gå ombord har rätt till ersättning av flygbolaget. I EU:s regler finns vissa bestämda belopp i euro.

  • 250 euro för alla flygningar på högst 1 500 kilometer
  • 400 euro för alla flygningar inom EU längre än 1 500 kilometer och för alla övriga flygningar mellan 1 500 och 3 500 kilometer långa.
  • 600 euro för alla övriga flygningar som omfattas av EU:s regler.

Om du frivilligt accepterat att avstå från din plats mot annan ersättning har du inte rätt till denna ersättning i euro.

Du kan även få ersättning för utlägg du har haft. Spara därför kvitton på dina inköp. Ordna även med intyg från din arbetsgivare som du kan visa upp om du vill ha ersättning för förlorad inkomst. Du kan inte få ekonomisk ersättning för psykiskt lidande, besväret att behöva vänta, obehagskänslor eller liknande på grund av den nekade ombordstigningen.

Inte rätt till ersättning

Flygbolag kan enligt sina flygvillkor avvisa flygpassagerare av ett flertal anledningar utan att detta ger passageraren rätt till assistans eller kompensation. Flygbolaget kan exempelvis ha rätt att avvisa passagerare

  • som inte kan visa giltiga resehandlingar som giltig biljett, eller i fall av elektroniska biljetter giltig identitetshandling
  • inte har återbekräftat bokning när så krävs
  • inte har betalat biljetten i tid
  • saknar pass, eller visum när det behövs
  • inte har checkat in i tid
  • utgör en säkerhetsrisk, eller vars bagage utgör en säkerhetsrisk
  • vägrat att genomgå säkerhetskontroll.

Det finns fler anledningar än de här nämnda som ger flygbolaget rätt att avvisa dig. Kontrollera därför vad som gäller enligt flygbolagets villkor. Flygvillkoren kallas på engelska Conditions of Carriage och du hittar dem bland annat på flygbolagens webbplatser.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar