Försenat, förlorat eller skadat bagage

Du kan ha rätt till ersättning om ditt bagage blir försenat. Men se till att du begär ersättning av rätt företag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Vid paketresor är det arrangören av resan som ansvarar för ditt bagage under den tid arrangören har hand om det. Det betyder att du kan ha rätt till ersättning om ditt bagage blir försenat. Om du har köpt en reguljär flygbiljett är det flygbolaget som ska ersätta dig. Bestämmelserna gäller både för inrikes och utrikes resor.

Rätt till ersättning

Du har rätt till ersättning för kostnader som du drabbas av på grund av att ditt bagage försenas. Kostnaderna kan till exempel vara utgifter för kläder eller annat som du är tvungen att köpa medan du väntar på ditt bagage. Men kom ihåg att du måste begränsa dina kostnader. Kommer ditt incheckade bagage inte fram ska du anmäla detta omgående vid bagageutlämningen. Skadan du har fått på grund av att du tvingas vänta på ditt bagage ska du reklamera skriftligt till flygbolaget. Detta måste du göra inom 21 dagar efter att du har fått tillbaka bagaget.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Undantag

Flygbolaget behöver inte betala skadestånd till dig om de har gjort allt som rimligen kan begäras för att undvika att ditt bagage försenas. Det behöver inte heller betala skadestånd till dig om det var omöjligt för bolaget att ta till sådana åtgärder.

Förlorat bagage

Du kan ha rätt till ersättning om ditt bagage tappas bort när du flyger. Men se till att du begär ersättning av rätt företag.

Vid paketresor är det arrangören av resan som ansvarar för ditt bagage under den tid arrangören har hand om det. Det betyder att du kan ha rätt till ersättning om ditt bagage skadas, försenas eller tappas bort. Om du har köpt en reguljär flygbiljett är det flygbolaget som ska ersätta dig. Bestämmelserna gäller både för inrikes och utrikes resor.

Rätt till ersättning

Om flygbolaget erkänner att ditt bagage är förlorat, eller om det incheckade bagaget inte har kommit fram inom 21 dagar efter den dag då det skulle ha anlänt, har du rätt att få ersättning för vad ditt bagage var värt. Det är bra att framställa sina krav så fort som möjligt.

Flygbolagets skadeståndansvar för förlorat bagage är begränsat till 1131 SDR (särskilda dragningsrätter) per passagerare. 1 SDR motsvarade cirka 11 kronor i snitt under 2010. Aktuellt värde finns på Riksbankens webbplats. Om flygbolaget, flygbolagets anställda eller uppdragstagare avsiktligt eller genom grov vårdslöshet orsakat en skada gäller inte begränsningsbeloppen.

Värdefullt bagage

Om ditt bagage är värt mer än 1131 SDR kan du meddela detta till flygbolaget när du checkar in bagaget. Genom att du gör en sådan så kallad ”särskild förklaring” kan du få högre ersättning om ditt bagage förloras. Då gäller i stället det belopp som du meddelar flygbolaget. Bolaget har rätt att ta ut en avgift av dig när du gör en ”särskild förklaring”. Du kan dock aldrig få högre ersättning än vad ditt bagage är värt.

Undantag

Om flygbolaget har villkor som förbjuder dig att packa ner vissa saker i incheckat bagage så kan du inte räkna med att få ersättning om du trots det packat ner sådana saker och de försvinner. Det kan vara saker som värdehandlingar, nycklar, affärsdokument, viss elektronik och värdesaker.

Skadat bagage

Du kan ha rätt till ersättning om ditt bagage skadas när du flyger. Men se till att du begär ersättning av rätt företag.

Vid paketresor är det arrangören av resan som ansvarar för ditt bagage under den tid arrangören har hand om det. Det betyder att du kan ha rätt till ersättning om ditt bagage skadas. Om du har köpt en reguljär flygbiljett är det flygbolaget som ska ersätta dig. Bestämmelserna gäller både för inrikes och utrikes resor.

Rätt till ersättning

Flygbolaget ansvarar för allt incheckat bagage som är tillåtet att ta med. Om bagaget som du har checkat in har skadats kan du kräva ersättning. Flygbolaget behöver dock inte ersätta dig om ditt bagage har gått sönder på grund av bagagets egenskaper, till exempel om det är gjort av glas. Det behöver inte heller ersätta dig om bagaget hade ett fel eller en svaghet som gjorde att det gick sönder. Bagage som kan vara svårt att få ersättning för är till exempel känslig elektronik, saker i skört material eller saker som du har packat i en väska i ömtåligt material. Du måste reklamera omgående efter att du har upptäckt skadan, dock senast 7 dagar efter att du har mottagit ditt bagage.

Flygbolagets skadeståndsansvar för skadat bagage är begränsat till 1131 SDR (särskilda dragningsrätter) per passagerare. 1 SDR motsvarade cirka 11 kronor i snitt under 2010. Aktuellt värde finns på Riksbankens webbplats. Om flygbolaget, flygbolagets anställda eller uppdragstagare avsiktligt eller genom grov vårdslöshet orsakat en skada gäller inte begränsningsbeloppen.

Värdefullt bagage

Om ditt bagage är värt mer än 1131 SDR kan du meddela detta till flygbolaget när du checkar in bagaget. Genom att du gör en sådan så kallad ”särskild förklaring” kan du få högre ersättning om ditt bagage skadas eller förloras. Då gäller i stället det belopp som du meddelar flygbolaget. Bolaget har rätt att ta ut en avgift av dig när du gör en ”särskild förklaring”. Du kan dock aldrig få högre ersättning än vad ditt bagage är värt.

Undantag

Om flygbolaget har villkor som förbjuder dig att packa ner vissa saker i incheckat bagage så kan du inte räkna med att få ersättning om du trots det packat ner sådana saker och de försenas, skadas eller försvinner. Det kan vara saker som värdehandlingar, nycklar, affärsdokument, viss elektronik och värdesaker.


Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar