Passagerarskada

Om du skadas när du flyger kan du ha rätt till skadestånd från flygbolaget. För att få skadestånd måste skadan ha uppstått ombord på planet eller vid ombordstigning eller avstigning. Dessutom måste du kunna visa att skadan har lett till kostnader för dig.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Det finns inga ekonomiska gränser för skadeståndsansvar vid kroppsskador eller dödsfall. För skador upp till 113 100 SDR (SDR=särskilda dragningsrätter, 1 SDR hade ett snittvärde av cirka 11 kronor under 2010) kan flygbolaget inte neka ett ersättningskrav. Om beloppet är högre kan flygbolaget motsätta sig krav om det kan bevisa att det inte orsakat skadan. Aktuellt värde för SDR finns på Riksbankens webbplats.

Förskottsbetalning

Om en passagerare dödas eller skadas ska flygbolaget betala det förskott som behövs för att tillgodose omedelbara ekonomiska behov. Förskottet ska betalas ut inom 15 dagar från det att den person som har rätt till ersättning har identifierats. Vid dödsfall ska förskottsutbetalningen vara minst 16 000 SDR.

Inget eller minskat skadestånd

Om du själv har orsakat skadan eller medverkat till den kan du få ett mindre skadestånd eller inget skadestånd alls. Det gäller även när du har skadats av någon annan passagerare.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar