Klaga på flygresa

Om du vill reklamera din resa ska du i första hand vända dig till flygbolaget eller företaget som arrangerat din resa. Om ni inte kommer överens kan du få hjälp från annat håll.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Så klagar du på din flygresa

Reklamera resa till flygbolaget

Vänd dig först och främst till din avtalspart, det vill säga flygbolaget. Skriv ett brev eller e-postmeddelande till företaget och ange att du vill ha ersättning och varför. Ofta kan du reklamera via flygbolagets webbplats. Om du vill ha ersättning för utlägg, bifoga kopia på dina kvitton. Spara kopior på det du skickar. Om du inte får svar eller om du får ett svar som du inte är nöjd med kan du vända dig till din kommunala konsumentvägledare.

Kommunal konsumentvägledning

Konsumentvägledaren i din kommun kan ge dig råd och information. Konsumentvägledaren kan på ett opartiskt sätt hjälpa till i tvisten med flygbolaget. Konsumentvägledaren kan även ge dig råd i andra frågor som anknyter till din tvist, till exempel i kontakten med försäkringsbolag och resebyråer. Om du inte kan lösa tvisten med hjälp av din konsumentvägledare kan du gå vidare till Allmänna reklamationsnämnden.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Allmänna reklamationsnämnden

Om du kräver ett flygbolag på en viss summa i ersättning, och bolaget vägrar betala, kan du vända dig till Allmänna reklamationsnämnden (ARN). ARN är en statlig myndighet som har till huvudsaklig uppgift att opartiskt, och utan avgift, pröva konsumenttvister. ARN utfärdar rekommendationer. Det finns en särskild blankett för anmälan av resetvister på ARN:s webbplats.

Kravet bör vara på mer än 1 000 kronor. ARN prövar inte resetvister som rör lägre belopp, om inte fallet är av principiellt intresse. Konsumentverket kan inte avgöra om just du har rätt till ersättning eller inte. Konsumentverket kan inte heller ge dig enskild rådgivning. För att få hjälp och stöd med ditt krav på flygbolaget, vänd dig till din kommunala konsumentvägledare.

Konsument Europa

Konsument Europa är en enhet inom Konsumentverket som ger dig kostnadsfria råd när du handlar över gränserna inom EU. De kan bland annat hjälpa dig med problem som uppstått efter en resa. Mer information finns på Konsument Europas webbplats.

Konsumentverkets uppgift

Konsumentverket har tillsynsansvar över att flygbolagen ger information om flygpassagerarnas rättigheter.

  • Om ett flygbolag inte har gett dig den information som du har rätt till kan du anmäla detta till Konsumentverket.
  • Om du i flygbolagets avtalsvillkor kan se att villkoren strider mot EU:s regler eller mot avtalsvillkorslagen kan du göra en anmälan till Konsumentverket.
  • Om du vill anmäla att flygbolagets marknadsföring strider mot marknadsföringslagen eller prisinformationslagen kan du anmäla detta till Konsumentverket.

Konsumentverket kan på olika sätt gå vidare för att få flygbolaget att anpassa sina villkor och sin marknadsföring till gällande regler. EU:s förordningar gäller som lag i hela EU. Rättigheterna i förordningen gäller oavsett vad som står i avtal och andra papper från flygbolaget och oavsett om flygbolagets personal eller någon annan hävdar att du inte har dessa rättigheter som resande. Eftersom förordningen är bindande kan Konsumentverket ingripa mot flygbolag som försöker avtala bort flygpassagerarnas rättigheter i sina skriftliga avtal eller i enskilda uppgörelser med passagerare.


Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar