Skada på bil

Brandförsäkringen, som ingår i bilens halv- och helförsäkring, betalar ersättning om bilen skadas av brand, åsknedslag och explosion. Den ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Försäkringsbolaget kan neka att betala ersättning om det inte är försäkrings-tagaren som är den verklige ägaren till bilen.

Glasförsäkringen, som ingår i bilens halv- och helförsäkring, betalar ersättning om bilens vind-, sido- eller bakruta genombrutits, krossats eller spräckts. Försäkringen gäller dock inte om skadan uppkommit vid kollision eller dikeskörning.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Maskinskada: I villkoret finns både en ålders- och körsträckebegränsning, vanligen 8 år eller 10 000 mil. Om bilen är äldre eller har gått längre upphör försäkringen. Det räcker alltså om en av gränserna överskridits.

Om du skadas i trafiken får du ersättning (skadestånd) ur fordonets trafikförsäkring. Alla personskador ersätts oberoende av vem som är vållande.

Såväl förare som passagerare får ersättning ur fordonets trafikförsäkring, men också en cyklist eller gångtrafikant som blir påkörd. Om fordonet inte är trafikförsäkrat ersätts skadan av Trafikförsäkringsföreningen.

Rättsskyddsförsäkring, som ingår i halv- och helförsäkring, betalar advokat- och rättegångskostnader i tvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen samt brottmål där den försäkrade misstänks för t ex vårdslöshet i trafik eller vållande till annans död.

Stöld: Försäkringsbolaget har rätt att anvisa reparatör samt avgöra om bilen ska repareras, ersättas med likvärdigt fordon eller om fordonet ska ersättas kontant.


Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar