Skada på MC

Brandförsäkringen, som ingår i mc:ns halv- och helförsäkring, betalar ersättning om mc:n skadas av brand, åsknedslag och explosion. Den ersätter också skada på elektriska kablar genom kortslutning och följdskador på elektriska komponenter.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

I försäkringsvillkoret sägs att försäkringen bara gäller för den som faktiskt äger mc:n.

Detta innebär att om till exempel en mamma registrerar mc:n på sig och försäkrar den trots att det är sonen som egentligen äger den så betalas ingen ersättning om mc:n exempelvis blir stulen.

Om du skadas i trafiken får du ersättning (skadestånd) ur fordonets trafikförsäkring. Alla personskador ersätts oberoende av vem som är vållande.

Såväl förare som passagerare får ersättning ur fordonets trafikförsäkring, men också en cyklist eller gångtrafikant som blir påkörd. Om fordonet inte är trafikförsäkrat ersätts skadan av Trafikförsäkringsföreningen.

Rättsskyddsförsäkring, som ingår i halv- och helförsäkring, betalar advokat- och rättegångskostnader i tvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen samt brottmål där den försäkrade misstänks för t ex vårdslöshet i trafik eller vållande till annans död.

Stöldförsäkringen gäller för

  • stöld
  • tillgrepp
  • försök till sådana brott
  • uppsåtlig skadegörelse i samband med någon av dessa händelser

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar