Skada på moped – rättsskydd

Tvister och vissa brottmål
Rättsskyddsförsäkring, som ingår i halv- och helförsäkring, betalar advokat- och rättegångskostnader i tvist som kan prövas i tingsrätt, hovrätt eller Högsta domstolen samt brottmål där den försäkrade misstänks för t ex vårdslöshet i trafik eller vållande till annans död.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Rättsskydd

Försäkringen gäller inte för
Försäkringen gäller inte för tvister om mindre värde, s k småmål. Gränsen för vad som avses med småmål går vid 50 % av prisbasbeloppet (2012 är gränsen 22 000 kr). I många försäkringar gäller dock försäkringen vid tvist med det egna försäkringsbolaget även om tvisten rör ett lägre belopp.

Kostnader som inte betalas
Försäkringen betalar inte eget arbete, resor och uppehälle eller merkostnader på grund av att du byter ombud.

Högsta ersättning och självrisk
Den högsta ersättning som betalas ur försäkringen varierar mellan 75 000 –
200 000 kr beroende på försäkringsbolag. Självrisken är vanligen 20 % av advokat- och rättegångskostnaderna.

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

Lämna en kommentar