Staket, plank och mur

Du kan behöva bygglov för att bygga ett plank eller en mur. Ett vanligt staket kräver normalt inte bygglov. Det är byggnadsnämnden i din kommun som gör en bedömning i det enskilda fallet.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Bygglov kan behövas för plank och murar

Inhägnader i form av staket, plank och murar är bygglovpliktiga om åtgärden bedöms vara ett plank eller en mur. Med plank avses inhägnader som är högre än ett normalt staket. Det saknar betydelse av vilket material planket är gjort. En mur är bygglovpliktig oavsett om den är fristående eller har en jordfylld sida (en s.k. stödmur). Staket och grindar i normalt utförande omfattas dock inte av bygglovplikt.

Byggnadsnämnden ska utifrån plan- och bygglagen (PBL) och med stöd av förarbeten och rättspraxis göra en bedömning i varje enskilt fall av om åtgärden med tanke på konstruktion och utseende kan anses utgöra en bygglovpliktig åtgärd. I praxis brukar bygglovsplikten bedömas mera med hänsyn till murens eller plankets läge, utförande och beständighet än utifrån något bestämt höjdmått.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Särskilda bestämmelser för en- och tvåbostadshus

För en- och tvåbostadshus finns undantag från bygglovplikten för vissa åtgärder. Du behöver inte bygglov för att med mur eller plank anordna en skyddad uteplats inom 3,6 meter från bostadshuset. Muren eller planket får inte vara högre än 1,8 meter. Om uteplatsen anordnas närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Om fastigheten är belägen utanför både detaljplan, områdesbestämmelser och samlad bebyggelse behöver du inte bygglov för murar eller plank i omedelbar närhet av bostadshuset. Om planket eller muren byggs närmare gränsen än 4,5 meter krävs medgivande av de grannar som berörs. Ger grannen inte sitt medgivande måste du söka bygglov.

Om du ska bygga ett staket, plank eller mur bör du ta kontakt med byggnadsnämnden i den kommun där fastigheten är belägen för att få svar på om just det du vill bygga kräver bygglov.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar