Uppsägning av lån

Långivaren har i vissa fall rätt att säga upp ett lån i förtid. Regler för när ett lån får sägas upp finns i konsumentkreditlagen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Uppsägning av lån

Om du är sen med en avbetalning har långivaren rätt att säga upp lånet, men då krävs det att det står i låneavtalet att lånet kan sägas upp vid sen betalning. Dessutom måste någon av följande punkter vara uppfyllda:

  1. Du är mer än en månad sen med att betala ett belopp som är större än tio procent av hela lånet.
  2. Du har två eller flera gånger varit mer än en månad sen med att betala ett belopp som är större än fem procent av hela lånet.
  3. Du är på annat sätt i väsentligt dröjsmål med att betala.
  4. Den säkerhet, som ställts för krediten, har sjunkit väsentligt i värde.
  5. Du har aktivt undandragit dig att betala ditt lån.

Om ditt lån sägs upp, på grund av att du är sen med att betala, har du oftast rätt till fyra veckors uppsägningstid. Uppsägningen ska återtas om du, innan uppsägningstiden gått ut, betalar skulden plus ränta. Men den möjligheten kan du bara utnyttja en gång per lån.

Det finns en del undantag till dessa regler, till exempel om du köpt varor där långivaren har rätt att ta tillbaka varan som du köpt i samband med att lånet togs, ett så kallat återtagandeförbehåll.

 

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Lämna en kommentar