Alternativ till låneskydd

Låneskydd är egentligen bara ett samlingsnamn på "färdigpaketerade" försäkringar som är bra att ha när man tar lån. Om du vill kan du naturligtvis teckna separata försäkringar för varje situation där låneskyddet annars hade inträtt.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Alternativ till låneskydd

Livförsäkring

En livförsäkring, det vill säga en försäkring som betalar ut ersättning om den försäkrade avlider under försäkringstiden, kan tecknas individuellt eller som en gruppförsäkring. Premien för en livförsäkring blir högre ju äldre du är. Försäkringen upphör normalt att gälla då du fyllt 65 år.

Du kan ha en livförsäkring via din anställning. I de flesta kollektivavtal finns en tjänstegrupplivförsäkring (TGL), där ett engångsbelopp betalas ut vid dödsfall. Försäkringsbeloppet är vanligtvis 6 prisbasbelopp (256 800 kr år 2011). Omfattas du av en tjänstepension eller har tecknat en privat pensionsförsäkring, kan det där finnas ett efterlevandeskydd, som utbetalas vid dödsfall.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Vid utbetalning från en livförsäkring kan den som är insatt som förmånstagare själv bestämma om pengarna ska användas för att lösa ett bolån eller för något annat ändamål. Om livförsäkringen är pantsatt som säkerhet för ett lån kommer beloppet som betalas ut från försäkringen användas till att lösa hela eller delar av lånet.

Inkomstförsäkring vid arbetslöshet

Många har via sitt fackförbund en inkomstförsäkring som ger ersättning vid arbetslöshet. I vissa fall ingår den i medlemsavgiften och ibland måste den tecknas separat. Saknar du möjlighet att teckna en inkomstförsäkring via facket finns det några försäkringsbolag som erbjuder privata alternativ. Observera att en inkomstförsäkring alltid har en kvalifikationstid som ofta är ett år. Det betyder att du måste ha varit försäkrad minst så länge innan du blev varslad för att du ska få ersättning. I vissa försäkringar kan det bli en ny kvalifikationstid om du varit t.ex. föräldraledig. Det finns även stora skillnader i ersättningstid. Den kan vara från 100 dagar till hela A-kasseperioden. För att teckna en inkomstförsäkring krävs vanligtvis att du har en tillsvidareanställning.

Inkomstförsäkringen är ett komplement till ersättningen från arbetslöshets-kassan så att den totala ersättningen blir 80 % av lönen du hade innan du blev arbetslös.

Sjukförsäkring vid inkomstbortfall

Du kan teckna en sjukförsäkring individuellt eller via ditt fackförbund. Sjukförsäkringen börjar oftast gälla efter tre månaders karenstid. Ersättningen utbetalas månadsvis och utbetalningsperiodens längd varierar. I vissa fall pågår utbetalningarna fram till din 65-årsdag.

Ersättningen från din sjukförsäkring får – tillsammans med ersättning från till exempel sjukpenning och ersättning från kollektivavtalad sjukförsäkring – maximalt uppgå till 90 procent av din inkomst.

Hur stort belopp som utbetalas beror på vilket försäkringsbelopp du valt och hur mycket din arbetsförmåga är nedsatt.

 

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar