Låneskydd för andra lån

Om du tagit ett lån utan säkerhet erbjuder ofta långivaren ett låneskydd. I de flesta fall kan du välja om låneskyddet ska omfatta både skydd vid dödsfall samt ersättning vid arbetslöshet och arbetsoförmåga på grund av olycksfall/sjukdom.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Låneskydd för andra lån

Låneskydd vid dödsfall

Ett låneskydd som omfattar dödsfall kan normalt tecknas från 18 års ålder och upphör att gälla vid 65 års ålder. Ibland trappas ersättningen ned efter 55 års ålder. I allmänhet krävs att du fyller i en hälsodeklaration. Låneskyddet har ett maxbelopp som varierar mellan olika långivare. Vid dödsfall betalar låneskyddet hela eller delar av lånet.

De krav som ställs för att teckna en försäkring kan variera men ofta krävs att du är fullt arbetsför och har en tillsvidareanställning. Du måste även vara inskriven i svensk försäkringskassa och folkbokförd i Sverige.

Låneskydd vid arbetslöshet

Ett låneskydd som ersätter vid arbetslöshet kan normalt tecknas från 18 års ålder och upphör att gälla vid 65 års ålder. I allmänhet krävs att du fyller i en hälsodeklaration. Försäkringen träder oftast i kraft efter en kvalifikationstid på 60-150 dagar. Det betyder att du måste ha varit försäkrad minst så länge innan du blev arbetslös för att du ska få ersättning. Låneskyddet har ofta minst 30 dagars karens och betalar därefter den månadskostnaden för lånet (vanligtvis både ränta och amortering). Ersättningsbeloppet är maximalt 15 000 kronor per månad, under längst ett år.

De krav som ställs för att teckna en försäkring kan variera men oftast krävs att du är fullt arbetsför och har en tillsvidareanställning. Du måste också vara inskriven i svensk försäkringskassa och folkbokförd i Sverige. När du tecknar försäkringen får du inte vara medveten om förestående varsel eller uppsägning.

Låneskydd vid arbetsoförmåga

Ett låneskydd som ersätter vid arbetsoförmåga på grund av olycksfall och sjukdom kan normalt tecknas från 18 års ålder och upphör att gälla vid 65 års ålder. I allmänhet krävs att du fyller i en hälsodeklaration.

För ersättning gäller i regel att försäkringen träder i kraft efter en kvalifikationstid om 30-90 dagar. Det betyder att du måste ha varit försäkrad minst så länge innan du blev arbetslös för att du ska få ersättning. Låneskyddet har ofta minst 30 dagars karens och betalar därefter den månatliga lånekostnaden på lånet (vanligtvis både ränta och amortering). Ersättningsbeloppet är maximalt 15 000 kronor per månad under längst ett år.

För att få teckna en försäkring krävs i allmänhet att du ska vara fullt arbetsför och ha en tillsvidareanställning. Du måste dessutom vara inskriven i svensk försäkringskassa och folkbokförd i Sverige. När du tecknar försäkringen får du inte vara medveten om att du har en existerande sjukdom eller symtom som kan komma att medföra arbetsoförmåga eller sjukhusvistelse.

 

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Lämna en kommentar