Låneskydd för bolån

När du tar ett bolån erbjuder ofta långivaren ett bolåneskydd. Ofta kan du själv välja om du vill att bolåneskyddet ska omfatta både ersättning vid dödsfall och ersättning om du blir arbetslös eller arbetsoförmögen på grund av olycksfall/sjukdom.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Låneskydd för bolån

Bolåneskydd vid dödsfall

Bolåneskyddet som omfattar dödsfall kan vanligtvis tecknas från 18 års ålder och upphör att gälla när du fyller 65 år. Ibland trappas ersättningen ned efter 55 års ålder. I allmänhet krävs att du fyller i en hälsodeklaration. Vid dödsfall betalar bolåneskyddet hela eller en del av lånet, ibland upp till ett maxbelopp om 40 prisbasbelopp (1 712 000 kronor år 2011). Premien (priset) för ett bolåneskydd är beroende av hur gammal du är och hur stort lån som ska lösas in vid ett dödsfall. I vissa fall erbjuder långivaren ett bolåneskydd utan kostnad, under förutsättning att du samlar alla dina lån hos långivaren.

Bolåneskydd vid arbetslöshet och arbetsoförmåga

För att få teckna bolåneskydd som ger ersättning vid arbetslöshet och arbetsoförmåga på grund av sjukdom eller olycksfall, måste du vara inskriven i svensk försäkringskassa samt var folkbokförd i Sverige. Vidare krävs att du är fullt arbetsför och har en tillsvidareanställning. Skyddet kan tecknas från 18 år och kan behållas fram till 65 års ålder.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

För ersättning på grund av arbetslöshet gäller ofta att försäkringen träder i kraft först efter en kvalifikationstid som kan vara mellan 150 och 180 dagar. Det betyder att du måste ha varit försäkrad minst så länge innan du blev arbetslös, för att försäkringen ska gälla.

Bolåneskyddet träder in och betalar kostnaden för lånet då du har varit arbetslös eller arbetsoförmögen 30-60 dagar. Hur lång karenstiden är beror på avtalet.

Ersättningsbeloppet är den månadskostnaden för lånet (vanligtvis både ränta och amortering) dock maximalt 15 000 kronor per månad under längst ett år. Premien (priset) för försäkringen är beror på hur gammal du är och hur stort försäkringsbelopp du väljer.

 

Källa: Konsumenternas vägledning om bank och försäkring, Mars 2012

 

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar