Utmätning

Kronofogden kan göra utmätning på olika sätt. Det vanligaste är genom avdrag på lön, pension, sjukpenning eller annan inkomst (löneutmätning).

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Utmätning

Kronofogden kan också göra utmätning i överskjutande skatt (skatteåterbäring) eller utmäta egendom som sedan säljs på auktion. Den skuldsatte får alltid behålla det som anses vara nödvändigt i ett normalt hem, så kallat beneficiegods.

Förbehållsbelopp

Vid löneutmätning beräknar Kronofogden hur mycket pengar hushållet behöver till sitt uppehälle (förbehållsbelopp). I förbehållsbeloppet ingår de verkliga kostnaderna för boende, arbetsresor, barntillsyn och kostnader för sjukvård samt ett schablonberäknat normalbelopp för uppehälle. I normalbeloppet ingår kostnader för mat, kläder, fritid, hygien, tidningar, telefon, tv-licens, elektricitet och gas, försäkringar och fackavgifter. Normalbeloppet räknas om varje år.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Pengar att röra sig med per månad

Normalbelopp år 2012 kr/månad
Ensamstående 4 665
Makar och jämställda 7 708
Barn t o m det år då barnet fyller sex år 2 475
Barn fr o m det år då barnet fyller sju år 2 849

Vid utmätning är det viktigt att ge Kronofogden fullständiga uppgifter. Uppge utgifter för sjukvård, barnomsorg, arbetsresor, underhåll med mera. Då kan de bättre ta hänsyn till dina speciella förhållanden. Kronofogden räknar fram förbehållsbeloppet och hur mycket som kan mätas ut av lönen. I ett hushåll med två vuxna som har inkomster, görs beräkning av hur mycket gäldenären ska betala av de gemensamma utgifterna. KFM kan ge anvisningar om beräkningen.

Att överklaga beslut

Beslut som fattas av Kronofogden kan överklagas hos domstol. Tiden för överklagande är i de flesta fall tre veckor efter beslutet. Kronofogden informerar om hur man överklagar. Behöver du veta mer om Kronofogdens verksamhet kan du vända dig dit. Kreditupplysning (förkortas KU) är en information om dina ekonomiska förhållanden, som kan hjälpa en kreditgivare eller hyresvärd att göra en ekonomisk bedömning. Alla personer i Sverige som är över 15 år finns i KU-register. Datainspektionen har tillsyn över kreditupplysningsföretag. Den som begär en kreditupplysning ska ha så kallat legitimt behov av den.

Varje gång ett KU-företag har lämnat ut uppgifter om en privatperson, ska denne få ett skriftligt meddelande om vilka uppgifter som har lämnats ut. Du har också rätt att kostnadsfritt få veta vilka uppgifter om dig som finns lagrade. Begäran ska vara skriftlig och undertecknad. Skriv till kreditupplysnings-företaget och hänvisa till din rätt att enligt datalagen få ett registerutdrag. Uppge ditt personnummer, namn och adress. Om du tycker att en uppgift om dig i KU-registret är felaktig eller missvisande ska du kontakta KU-företaget och begära rättelse. Företaget ska då ”skyndsamt utreda frågan”. Om det visar sig att uppgiften är felaktig, ska företaget rätta den och underrätta alla som har fått den felaktiga uppgiften under de senaste tolv månaderna.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar