Inkasso, betalningsföreläggande, betalningsanmärkning

Om du inte betalar efter påminnelsen kan fordringsägaren själv skicka inkassokrav till dig, eller anlita ett ombud, ofta ett inkassoföretag, för att få dig att betala.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Inkasso

Av inkassokravet ska tydligt framgå skuldbeloppet, ränta och ersättning för inkassokostnaden. Om du inte kan betala, hör omedelbart av dig till den som skickat inkassokravet. Det kan finnas vissa möjligheter att göra upp en ny amorteringsplan, oftast mot avgift.

Inkassolagen övervakas av Datainspektionen

Hur inkassoverksamhet ska gå till finns noga bestämt i inkassolagen. Enligt lagen får ingen utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. Datainspektionen ska se till att inkassolagen följs. Du kan vända dig dit med frågor och anmärkningar. Om en inkassofirma övertagit kravet, betala inte skulden till den ursprungliga fordringsägaren, utan till den som skickat inkassokravet.

Betalningsföreläggande

Om du inte betalat inkassokravet kan fordringsägaren vända sig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande.

Ett betalningsföreläggande är ett beslut från Kronofogdemyndigheten som visar att du är skyldig att betala ett krav.

Delgivning

Kronofogdemyndigheten skickar ett brev som du ska kvittera, en så kallad delgivning. I delgivningen står det hur mycket fordringsägaren kräver dig på. Fortfarande har du möjlighet att betala skulden. I så fall ska du meddela Kronofogden att du betalat och bestrida kravet. Bestrida betyder att du förklarar att kravet är felaktigt eftersom du redan betalat.

Är ni inte överens har du rätt att göra en invändning

Delgivningen innebär inte att din skuld är fastställd. Om du tycker att kravet är felaktigt måste du snarast möjligt, dock senast den dag som anges i föreläggandet, meddela detta till Kronofogdemyndigheten. Här har du också möjlighet att till exempel invända mot kravet på dröjsmålsränta. Om du och dina fordringsägare är oeniga om skulden kan Kronofogden inte fastställa din skuld. Fordringsägaren kan då välja att gå vidare till tingsrätten.

Du kan göra en invändning om du tycker att fordringsägaren inte har rätt att kräva dig på pengar eller att du krävs på ett felaktigt belopp. Invändningen ska inte handla om att du inte har råd att betala.

Utslag

Om du inte invänder, eller om du låter bli att svara, fastställer Kronofogden skulden och skickar ett beslut (utslag) till dig och din fordringsägare. Därefter kan fordringsägaren låta kronofogdemyndigheten driva in skulden. Processen med delgivning och utslag innebär ytterligare avgifter och det är kostnader som du får betala.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning kan göra det mycket svårt för dig att hyra bostad, låna pengar, skaffa kontokort, hyra tv eller video under tre år.

Om fordringsägaren, det vill säga den du är skyldig pengar, ansöker om indrivning av ett utslag eller en dom hos Kronofogdemyndigheten (KFM), kan kreditupplysningsföretagen hämta uppgift om detta ur KFM:s databaser. Det kan i sin tur resultera i att du får en betalningsanmärkning.

Skatteskulder hamnar direkt i Kronofogdens register

Observera att när det gäller en obetald skuld i ett allmänt mål, till exempel en skatteskuld, hamnar den direkt i KFM:s register. Kreditupplysningsföretagen tar del av denna registrering och den betalningsskyldige får en betalnings-anmärkning. Om den betalningsskyldige betalar inom den tid som står på KFM:s inbetalningskort (normalt två veckor), sekretessbeläggs skulden. Kreditupplysningsföretagen måste då ta bort betalningsanmärkningen från sina register.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Lämna en kommentar