Inkasso, betalningsföreläggande, betalningsanmärkning

Om du inte betalar efter påminnelsen kan fordringsägaren själv skicka inkassokrav till dig, eller anlita ett ombud, ofta ett inkassoföretag, för att få dig att betala.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Inkasso

Av inkassokravet ska tydligt framgå skuldbeloppet, ränta och ersättning för inkassokostnaden. Om du inte kan betala, hör omedelbart av dig till den som skickat inkassokravet. Det kan finnas vissa möjligheter att göra upp en ny amorteringsplan, oftast mot avgift.

Inkassolagen övervakas av Datainspektionen

Hur inkassoverksamhet ska gå till finns noga bestämt i inkassolagen. Enligt lagen får ingen utsättas för onödiga kostnader eller trakasserier. Datainspektionen ska se till att inkassolagen följs. Du kan vända dig dit med frågor och anmärkningar. Om en inkassofirma övertagit kravet, betala inte skulden till den ursprungliga fordringsägaren, utan till den som skickat inkassokravet.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Betalningsföreläggande

Om du inte betalat inkassokravet kan fordringsägaren vända sig till Kronofogdemyndigheten med en ansökan om betalningsföreläggande.

Ett betalningsföreläggande är ett beslut från Kronofogdemyndigheten som visar att du är skyldig att betala ett krav.


Delgivning

Kronofogdemyndigheten skickar ett brev som du ska kvittera, en så kallad delgivning. I delgivningen står det hur mycket fordringsägaren kräver dig på. Fortfarande har du möjlighet att betala skulden. I så fall ska du meddela Kronofogden att du betalat och bestrida kravet. Bestrida betyder att du förklarar att kravet är felaktigt eftersom du redan betalat.

Är ni inte överens har du rätt att göra en invändning

Delgivningen innebär inte att din skuld är fastställd. Om du tycker att kravet är felaktigt måste du snarast möjligt, dock senast den dag som anges i föreläggandet, meddela detta till Kronofogdemyndigheten. Här har du också möjlighet att till exempel invända mot kravet på dröjsmålsränta. Om du och dina fordringsägare är oeniga om skulden kan Kronofogden inte fastställa din skuld. Fordringsägaren kan då välja att gå vidare till tingsrätten.

Du kan göra en invändning om du tycker att fordringsägaren inte har rätt att kräva dig på pengar eller att du krävs på ett felaktigt belopp. Invändningen ska inte handla om att du inte har råd att betala.

Utslag

Om du inte invänder, eller om du låter bli att svara, fastställer Kronofogden skulden och skickar ett beslut (utslag) till dig och din fordringsägare. Därefter kan fordringsägaren låta kronofogdemyndigheten driva in skulden. Processen med delgivning och utslag innebär ytterligare avgifter och det är kostnader som du får betala.

Betalningsanmärkning

En betalningsanmärkning kan göra det mycket svårt för dig att hyra bostad, låna pengar, skaffa kontokort, hyra tv eller video under tre år.

Om fordringsägaren, det vill säga den du är skyldig pengar, ansöker om indrivning av ett utslag eller en dom hos Kronofogdemyndigheten (KFM), kan kreditupplysningsföretagen hämta uppgift om detta ur KFM:s databaser. Det kan i sin tur resultera i att du får en betalningsanmärkning.

Skatteskulder hamnar direkt i Kronofogdens register

Observera att när det gäller en obetald skuld i ett allmänt mål, till exempel en skatteskuld, hamnar den direkt i KFM:s register. Kreditupplysningsföretagen tar del av denna registrering och den betalningsskyldige får en betalnings-anmärkning. Om den betalningsskyldige betalar inom den tid som står på KFM:s inbetalningskort (normalt två veckor), sekretessbeläggs skulden. Kreditupplysningsföretagen måste då ta bort betalningsanmärkningen från sina register.

Källa: Konsumentverket, Mars 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar