Välja besiktningsman

Som konsument har du alltid rätt att själv utse en besiktningsman som ska göra slutbesiktningen av ditt nybyggda hus. Det händer att husföretaget erbjuder sig att göra det åt dig. För att vara säker på att slutbesiktningen utförs av en opartisk besiktningsman bör du själv utse en.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Du som köpare har rätt att utse besiktningsman för att utföra slutbesiktningen, enligt konsumenttjänstlagen. Det är viktigt att det framgår av avtalet att du har rätt att göra det. Men om du väljer att inte utse en besiktningsman själv kan husföretaget göra det.

Enligt lagen ska besiktningsmannen ha den erfarenhet och kunskap som krävs för uppdraget. Han eller hon ska utföra sitt uppdrag opartiskt och självständigt.

Rätt att begära överbesiktning

Om du har låtit ditt husföretag utse besiktningsman för att utföra slutbesiktning och du inte är nöjd har du rätt att begära en ny besiktning, så kallad överbesiktning. Även husföretaget har rätt att begära en överbesiktning.

Du kan till exempel begära en överbesiktning om du är missnöjd med att husbygget har godkänts, att fel inte har noterats eller när det gäller vem som är ansvarig för fel. Du måste begära en överbesiktning inom en månad efter det att du har fått besiktningsutlåtandet, om det inte finns särskilda skäl att förlänga tiden.

Överbesiktningen utförs av en person som du utser tillsammans med husföretaget. Den ersätter besiktningen eller den del av besiktningen som lett till att överbesiktningen ska göras. Besiktningsmannen avgör, beroende på resultatet, vem som ska stå för kostnaden av besiktningen.

Källa: Konsumentverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar