Utförande entreprenad

Utförandeentreprenader innebär att du ordnar med bygglovet och tillhandahåller ritningar och övriga handlingar för anbudsförfrågan samt alla arbetshandlingar för mark-, bygg- och installationsarbeten.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Utförande entreprenader

Du svarar med andra ord för förslagshandlingar och all projektering, vanligtvis med hjälp av en arkitekt eller ett projektledningsföretag, som i så fall även kan hjälpa till med anbudsförfrågan, upphandling, samordning av olika entreprenörer, besiktning och kontroll. I gengäld kan du styra mer detaljerat hur du vill ha huset i en utförarentreprenad än i totalentreprenaden, där totalentreprenören tar fram alla handlingar.

Vanligaste entreprenadformen

Den vanligaste formen av utförandeentreprenad är så kallad ”general-entreprenad”. Den innebär att du skriver avtal med en generalentreprenör som sedan upphandlar och ansvarar för alla övriga underentreprenörer samt material och byggvaror. Avtalet baseras på färdiga bygghandlingar som justerats enligt överenskommelser i anbudet. När avtalet är skrivet blir det kostnadstillägg eller avdrag för alla ändringar som sedan tillkommer eller avgår. Därför måste du hålla reda på vad som ingår och inte ingår i kontraktet, liksom på vilka ändringar som sker och varför, och som därför alltid ska dokumenteras.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Delad entreprenad

En annan vanlig form av utförandeentreprenad är så kallad ”delad entreprenad”. Den innebär att du skriver avtal med två eller flera företag som ansvarar för olika delar av bygget. En av entreprenörerna kan utses till huvudentreprenör, som i så fall samordnar övriga entreprenörer på byggplatsen. I annat fall ansvarar du, eller någon som du anlitar, för samordning och kontroll på byggplatsen, vilket kan bli omfattande med flera entreprenörer. I gengäld har du kontroll över både hur huset utformas och utförs, och på att arbetet görs på rätt sätt, men det kräver både kunskap och erfarenhet.

Skriva avtal med flera

En vanlig form av delad entreprenad innebär att du köper projektering och byggmaterial av ett företag, och anlitar ett annat för byggarbetet. Sedan får du ofta själv anlita övriga hantverkare som behövs för el, vvs- och markarbeten m.m. Det blir ett mellanting mellan en generalentreprenad och delad entreprenad, där du inte har hela kontrollen över hur huset utformas, men hela ansvaret för hur arbetena planeras, samordnas och utförs. Det kan bli besvärligt om inte resultatet blir bra, och problem att komma till rätta med fel och brister i utförandet, om olika inblandade parter skyller på varandra eller på bristande samordning av dig.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar