Total entreprenad

Totalentreprenad innebär att du skriver kontrakt med ett enda företag, som sedan svarar för förslag, projektering, bygglov, materialinköp, eget arbete och arbeten som utförs av underentreprenörer, samt för all samordning och kontroll på byggplatsen.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Total entreprenad

Totalentreprenören svarar för alla ritningar och handlingar som behövs medan du endast ska kontrollera att allt ingår och är rätt angivet enligt dina önskemål i kontraktet. Totalentreprenaden brukar därför också kallas ”funktionsentreprenad”, eftersom du bara anger vilka funktioner och önskemål som du har.

När entreprenadavtalet är skrivet blir det sedan kostnadstillägg eller avdrag för alla ändringar som tillkommer eller avgår, därför måste du hålla reda på vad som ingår och inte ingår i kontraktet, liksom på vilka ändringar som sker och varför, och som därför alltid ska dokumenteras.

Skriva avtal

Totalentreprenader bör baseras på ett standardavtal som heter ABT 06, ”Allmänna bestämmelser för totalentreprenader” och som avser byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten, och utges av Byggandets Kontraktskommitté BKK.

Källa: Boverket, Feb. 2012

Lämna en kommentar