Visning och mäklarmärkning

När du har bestämt dig för att köpa ett hus eller en bostadsrätt är det dags att gå på visning. På visningen är det många saker att tänka och titta närmare på. Samtidigt ska du försöka känna efter om det är en bostad och ett område som du kommer att trivas att bo i.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Att tänka på vid en visning

En visning innebär att de som är intresserade får komma och titta på bostaden som är till salu. I samband med annonser på Internet eller i dagstidningar brukar det stå när det är visning. En del är öppna, vilket betyder att du kan gå på visningen utan att tala om att du kommer, andra visningar måste du anmäla dig till via mäklaren.

Ha öppna sinnen
Försök att inte tänka på vilken färg det är på tapeter eller golv, sådana saker är ganska billigt att fixa till.

Om du tittar på ett hus kan du tänka på att även om huset är nyrenoverat och ser bra ut på ytan, så kan det finnas större renoveringar som behöver göras. Det kan till exempel handla om att lägga om tak, byta fönster, lägga dränering eller renovera fasaden.

Om du tittar på en bostadsrätt är det viktigt att ta reda på hur föreningens ekonomi är eftersom det är den som styr hur hög månadsavgiften blir. Föreningens styrelse vet om det är något på gång i föreningen som kan påverka ekonomin eller boendet i allmänhet.

Gå på många visningar
Det är bra att gå på många visningar. Även om du vet vad du vill ha är det bra att titta på andra typer av hus eller lägenheter. Gör du det kan du få nya infallsvinklar och idéer på hur du skulle vilja ha det. Testa också att gå på visningar i områden du inte är intresserad av. Det kan hända att du har missbedömt ett område.

I lokaltidningarna kan du med jämna mellanrum se vad husen säljs för. Då får du en uppfattning om hur priserna ser ut i just de områden du har tittat på och det blir lättare att själv bestämma hur långt du är villig att gå med i en budgivning när du hittat ”ditt” hus. Försäljningen av bostadsrätter redovisas inte i tidningarna.

Om du blir intresserad
Om du går på en visning och känner att bostaden är något för dig kan det vara en idé att be om en egen, extra visning. Du ser alltid andra saker på en andra visning.

När du är på visningen finns det några saker som är extra viktiga att titta på:

  • är planlösningen något för dig?
  • är läget på huset eller bostadsrätten som du tänkt dig ?
  • vilka behov har du och din familj?
  • hur stor är driftskostnaden?
  • vad är det för typ av uppvärmning?
  • hur är huset byggt? Olika konstruktioner har olika risker.
  • Stort eller litet renoveringsbehov?
  • Förvaringsmöjligheter?

Symbolmärkta och besiktigade hus

I annonser om försäljning av bostäder kan du ofta läsa att huset är besiktigat. Mäklarfirmorna använder sig av symboler och uttryck så som varudeklarerat, länsdeklarerat, besiktigat, trumfmärkt eller liknande.

Märkningen innebär att huset är besiktigat och ofta finns olika former av försäkringar för säljare och köpare kopplade till besiktningen. Besiktningen kan vara av olika omfattning beroende på vad säljaren beställt och den är inte alltid en fullständig undersökning av bostaden. Märkningen innebär inte att huset skulle vara i något särskilt bra skick, eller särskilt godkänt, till skillnad från andra hus på marknaden.

Även försäkringarna kan vara av olika slag men vanligast är en så kallad ”dolda-felförsäkring” som innebär att ett försäkringsbolag kopplas in om ett dolt fel upptäcks. Detta under förutsättning att det uppkomna felet omfattas av försäkringen, ofta undantas vissa typer av fel från försäkringen. Försäkringen kan också ha en självrisk eller begränsningar i ersättningsnivåerna, vilket gör att säljaren inte får full ersättning. Du bör därför läsa villkoren noga innan du tecknar någon variant av den här försäkringen.

Fortfarande undersökningsplikt
Den här typen av märkning tar inte bort köparens undersökningsplikt. Säljarens besiktning kan till och med utöka undersökningsplikten om besiktningen visar att det finns fel som måste undersökas vidare. Ofta innefattar inte besiktningen alla moment som måste undersökas utan det kan finnas delar som besiktningsmannen inte tittat på, till exempel elinstallationer och vattenkvalitet.

Som köpare måste du inte anlita en egen besiktningsman men det finns flera fördelar med att göra det. Du har då möjlighet att vara med vid besiktningen och får med egna ögon se vad besiktningsmannen har anmärkningar på. Du kan också ställa frågor till besiktningsmannen om det är något i protokollet du har funderingar över. Vidare är det lättare att ställa krav på besiktningsmannen om den har missat något vid besiktningen som borde ha upptäckts.

Källa: Konsumentverket 2011-12-07

Lämna en kommentar