Ändring av postadress och efternamn

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Bolagets styrelse ska genast anmäla till Bolagsverket om något av det som är registrerat har ändrats. Detta gäller även uppgifter om ändrad postadress för bolaget eller de registrerade funktionärerna eller om någon av dem bytt efternamn. En funktionär kan också själv anmäla ändrad postadress eller ändrat efternamn.

Ändring av aktiebolagets adress

Om aktiebolagets postadress ändras ska du genast anmäla det till Bolagsverket. Någon koppling mellan adressändring hos t.ex. Svensk Adressändring eller Skatteverket och vidare till Bolagsverket finns inte. Anmäl gärna via www.verksamt.se, eller använd blanketten Anmälan om adressändring, 701 som finns på Bolagsverkets webbplats.

Anmälan ska innehålla följande.

 • Aktiebolagets organisationsnummer.
 • En uppgift om aktiebolagets nya postadress.
 • Den ska vara undertecknad av en styrelseledamot eller av VD.

Ändring av funktionärers postadresser

Om en registrerad funktionärs postadress har ändrats kan detta anmälas av styrelsen genom en styrelseledamot eller VD eller av funktionären själv.

Ändring av efternamn m.m.

När vissa registrerade funktionärer (se listan nedan) ändrar namn i folkbokföringen ska de skicka in namnteckningsprov i original för registrering hos Bolagsverket.

Namnteckningsproven ska vara bevittnade av två personer och även bevittningarna ska vara i original. De funktionärer som ska anmäla ändring av efternamn är följande.

 • Styrelseledamöter.
 • Styrelsesuppleanter.
 • VD.
 • Vice VD.
 • Särskilda firmatecknare.
 • Särskild delgivningsmottagare.
 • Likvidatorer.
 • Likvidatorssuppleanter.
 • Särskilda, av likvidatorerna utsedda, firmatecknare.

Ingen avgift i dessa fall

Ovanstående ändringsärenden registreras utan avgift. Detta gäller även anmälningar om konkurs (från domstolar) och i vissa fall anmälningar som rör likvidation från likvidatorer.

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar