Enkla bolag

Ett enkelt bolag bildas när minst två personer beslutar sig för att samarbeta. Ett exempel på vanligt förekommande enkla bolag är när några personer köper en lott tillsammans. Även näringsverksamhet kan drivas i form av ett enkelt bolag.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Följande material från Bolagsverket.

Rättskapacitet

Enkla bolag bildas då två eller flera personer avtalar om att samarbeta, men avsikten inte är att bilda aktiebolag, handelsbolag eller kommanditbolag. Personerna, dvs. bolagsmännen, kan vara fysiska eller juridiska personer. Det enkla bolaget är inte någon juridisk person vilket innebär att bolaget t.ex. inte kan äga saker, låna pengar eller bli stämd inför domstol.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Registrering

Bolagsmännen i enkla bolag kan föras in i handelsregistret hos Bolagsverket om näringsverksamhet utövas i bolaget. Bolagsmännen registreras under sina namn. Något företagsnamn eller organisationsnummer registreras inte för verksamheten. I övrigt gäller reglerna om enskild näringsidkare vid registrering av bolagsmän i enkla bolag.

I vissa fall krävs registrering innan verksamheten får påbörjas. Ett enkelt bolag av en viss storlek ska registreras i handelsregistret hos Bolagsverket.

Gränsvärden för när ett bolag betraktas som större
Ett bolag som uppfyller mer än ett av följande tre villkor betraktas som större.

  • Medelantalet anställda i bolaget ska under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha uppgått till mer än 50.
  • Bolagets redovisade balansomslutning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha uppgått till mer än 25 miljoner kronor.
  • Bolagets redovisade nettoomsättning ska för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren ha uppgått till mer än 50 miljoner kronor.

Gränsvärdesregeln kallas ibland för 50-25-50-regeln och ska tillämpas på de räkenskapsår som börjar efter 31 december 2006.

Inbördes rättigheter och skyldigheter

Samtliga bolagsmän ska vara överens om förvaltningen av bolaget. Brådskande åtgärder får dock utföras även om man inte kan få tag på alla bolagsmän.

Förhållande till utomstående (tredje man)

Avtal som slutits av det enkla bolaget blir endast bindande för de bolagsmän som deltagit i avtalet. Alla bolagsmän som har deltagit i avtalet har lika rättigheter och skyldigheter gentemot den utomstående som de ingått avtal med. Vem som helst av bolagsmännen, som deltagit i avtal för bolaget, kan alltså bli skyldig att betala hela bolagets skuld enligt avtalet.

Anmälan

Anmälan ska undertecknas av samtliga bolagsmän. Använd gärna blanketten Nyregistrering, bolagsmän i enkelt bolag, 907 som finns på Bolagsverkets webbplats. Registreringsavgiften ska betalas samtidigt som anmälan skickas in.

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar