Exempel på bolagsstämmoprotokoll vid fondemission

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Örnsköldsviks Skogsmaskiner Aktiebolag, 556123-4567 den 12 mars 2006 i Örnsköldsvik.

§ 1. Val av ordförande och justeringsman
Till ordförande vid bolagsstämman utsågs Per Olof Nilsson och till justeringsman Robert Magnusson.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

  Antal aktier Antal röster
Per Olof Nilsson 2 400 2 400
Robert Magnusson 1 600 1 600
Summa 4 000 4 000

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

§ 3. Prövning om stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av dagordningen
Bolagsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

§ 4. Beslut om ny bolagsordning
Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt bilaga.

§ 5. Beslut om fondemission
I enlighet med styrelsens framlagda förslag beslutade bolagsstämman enhälligt att öka aktiebolagets aktiekapital med 200 000 kronor till 600 000 kronor genom att 200 000 kr av reservfonden tas i anspråk. Antalet nya aktier som ges ut är 2 000, således ges en (1) ny aktie ut för två (2) gamla. Vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår. Bolagsordningen innehåller förbehåll om förköp och hembud.

§ 6. Stämman avslutades
Bolagsstämman förklarades vara avslutad.

Fondemission

 

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar