Exempel på bolagsstämmoprotokoll vid nyemission där aktierna tecknas direkt i protokollet

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Protokoll fört vid extra bolagsstämma med aktieägarna i Örnsköldsviks Skogsmaskiner Aktiebolag, 556123-4567 den 9 oktober 2006 i Örnsköldsvik.

§ 1. Val av ordförande och justeringsman
Till ordförande vid bolagsstämman utsågs Per Olof Nilsson och till justeringsman utsågs Robert Magnusson.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

§ 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
Följande förteckning över närvarande aktieägare upprättades:

  Antal aktier Antal röster
Per Olof Nilsson 600 600
Robert Magnusson 400 400
Summa 1000 1000

Ovanstående förteckning godkändes som röstlängd.

§ 3. Prövning om stämman är sammankallad i behörig ordning och godkännande av dagordningen
Bolagsstämman konstaterades vara sammankallad i behörig ordning och dagordningen godkändes.

§ 4. Beslut om ny bolagsordning
Bolagsstämman beslutade att anta en ny bolagsordning enligt bilaga.

§ 5. Beslut om nyemission
Bolagsstämman beslutade enhälligt i enlighet med styrelsens förslag följande.

  • Att öka aktiebolagets aktiekapital med 300 000 kronor till 400 000 kronor genom nyemission av 3 000 aktier.
  • Att förutvarande aktieägare ska äga ensamrätt att teckna de nya aktierna i förhållande till tidigare aktieinnehav.
  • Att aktieteckning ska ske omedelbart i protokollet.
  • Att de nya aktierna ska betalas inom två veckor från emissionsbeslutet.
  • Att för en tecknad aktie ska betalas 100 kronor och en överkurs med 100 kronor, tillsammans 200 kronor i pengar. Överkursen ska tillföras överkursfonden.
  • Att vinstutdelning för de nya aktierna får utgå för innevarande räkenskapsår.
  • Att förbehåll enligt 4 kap. 27 § aktiebolagslagen (hembudsklausul) ska gälla för de nya aktierna.

§ 6. Aktieteckning
Undertecknade tecknar härmed följande antal aktier:

Nyemission

§ 7. Stämman avslutades
Bolagsstämman förklarades vara avslutad.

Nyemission

 

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar