Exempel på fastställelseintyg

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Här följer fyra exempel på fastställelseintyg med bestyrkande av kopiorna. Observera att ni måste bestyrka kopian av revisions- berättelsen separat om ni använder något av dessa exempel. I stället för en styrelseledamot kan VD skriva under. Börja då i stället med: ”Undertecknad VD…”.

Exempel 1
Undertecknad styrelseledamot i ………………….. intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den …………………..
Årsstämman beslöt, att den uppkomna vinsten skulle användas, så att ……………….. kronor överförs till reservfonden, att ………………….. kronor utdelas till aktieägarna och att resten balanseras i ny räkning.

Några bra tips innan du läser vidare

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025*

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Levler är en ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet som just nu erbjuder courtagefri aktiehandel på svenska börsen.

Erbjudandet om courtagefri aktiehandel gäller fram till den 31 mars 2025. Denna kampanj gäller för handel på samtliga listor på Nasdaq Stockholm, med undantag för First North.

Öppna konto snabbt & enkelt med BankID.

Courtagefri aktiehandel utan begränsning på kontoinnehav.

25% rabatt på fondavgiften jämfört med t.ex. Avanza.

ISK och Aktiefondkontot hos Levler omfattas av insättningsgarantin.

Arboga den ………………………..……………..

Anders Andersson

Exempel 2
Undertecknad styrelseledamot i ………………….. intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den …………………..
Årsstämman beslöt att den under året uppkomna vinsten skulle avräknas på den balanserade förlusten, varefter kvarstående förlust skulle balanseras i ny räkning.

Borås den ………………………..……………….

Bengt Bengtsson

Exempel 3
Undertecknad styrelseledamot i ………………….. intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den …………………..
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition (förslag beträffande den uppkomna förlusten).

Stockholm den ………………………..…………..

Carl Carlsson

Exempel 4 (Om bolaget ingår i en koncern)
Undertecknad styrelseledamot i ………………….. intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställts på årsstämma den …………………..
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition i moderbolaget.

Degerfors den ………………………..…………

David Davidsson

Källa: Bolagsverket

Som vi nämnde tidigare...

Avanzas logga

Gratis courtage för konton med upp till 50.000 kr

Ny svensk utmanare till Avanza & Nordnet. Erbjuder ISK & 0 kr i courtage på all aktiehandel fram till 2025

Courtage är avgiften för aktiehandel.

Lämna en kommentar