Exempel på fastställelseintyg

Följande material från Bolagsverket.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Här följer fyra exempel på fastställelseintyg med bestyrkande av kopiorna. Observera att ni måste bestyrka kopian av revisions- berättelsen separat om ni använder något av dessa exempel. I stället för en styrelseledamot kan VD skriva under. Börja då i stället med: ”Undertecknad VD…”.

Exempel 1
Undertecknad styrelseledamot i ………………….. intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den …………………..
Årsstämman beslöt, att den uppkomna vinsten skulle användas, så att ……………….. kronor överförs till reservfonden, att ………………….. kronor utdelas till aktieägarna och att resten balanseras i ny räkning.

Arboga den ………………………..……………..

Anders Andersson

Exempel 2
Undertecknad styrelseledamot i ………………….. intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den …………………..
Årsstämman beslöt att den under året uppkomna vinsten skulle avräknas på den balanserade förlusten, varefter kvarstående förlust skulle balanseras i ny räkning.

Borås den ………………………..……………….

Bengt Bengtsson

Exempel 3
Undertecknad styrelseledamot i ………………….. intygar, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen fastställts på årsstämma den …………………..
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition (förslag beträffande den uppkomna förlusten).

Stockholm den ………………………..…………..

Carl Carlsson

Exempel 4 (Om bolaget ingår i en koncern)
Undertecknad styrelseledamot i ………………….. intygar härmed, dels att denna kopia av årsredovisningen överensstämmer med originalet, dels att resultaträkningen och balansräkningen samt koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen fastställts på årsstämma den …………………..
Årsstämman beslöt att godkänna styrelsens förslag till vinstdisposition i moderbolaget.

Degerfors den ………………………..…………

David Davidsson

Källa: Bolagsverket

Lämna en kommentar