Kontoret hemma

Många som startar ett företag gör det inom tjänstesektorn. Man har en kunskap som är säljbar och någon plats till varor, maskiner etc. behövs inte. Det enda som behövs är oftast ett skrivbord, dator och telefon. Besök görs ute hos kunden och skulle det någon gång behövas ett konferensrum hyrs det av t.ex. ett hotell.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja
Så finansieras sidanVi kan komma att erhålla ersättning från annonörer via affiliatelänkar.

Ett ekonomiskt alternativ

I en företagsstart är det naturligt att man håller igen på utgifterna. Ingen hyra och ingen kostnad för att ta sig fram och tillbaka från ett kontor. Restid sparas och kan läggas på arbete med företaget istället. Finns alltså många skäl till att ha kontoret hemma.

Det finns också många argument till varför man inte ska ha kontoret hemma. Några är

  • har du tillräckligt med disciplin och kan fokusera på arbetet utan att splittra dig med disk, tvätt, laga bilen, klippa gräsmattan etc.
  • för övriga i familjen kan det vara svårt att förstå att ditt kontor hemma är en arbetsplats och att du behöver få vara i fred
  • kontakten med andra företagare försvåras och den sociala kontakten som man kanske är van vid från en tidigare anställning saknas
  • ett kontor på exempelvis ett företagshotell ger input från andra och ökar kreativiteten
  • att ha kundbesök hemma är ingen god idé – och i längden är det jobbigt att alltid träffa kunder på ”bortaplan”

I ett startskede, då man ”känner sig för”, kan det vara ett alternativ att ha kontoret hemma. Det finns dock ett par saker som man bör känna till.

Försäkring
Kontakta ett (flera) försäkringsbolag och gå igenom med dem vilket skydd du kan få om du bedriver näringsverksamhet hemifrån. Din vanliga hemförsäkring täcker inte inventarier och värdehandlingar du använder i näringsverksamheten.

Avdrag
Har du arbetsplatsen hemma får du göra ett schablonavdrag i din deklaration. Hur stort avdraget är beror på om arbetsplatsen finns i en hyrd lägenhet, bostadsrätt, fastighet eller villa. För att kunna göra avdraget är kravet från Skatteverket att man arbetat minst 800 timmar i hemmet. För aktuella schablonavdrag – besök Skatteverkets hemsida.

Har du en del av bostaden som enbart används som arbetsplats och har egen ingång får du göra avdrag för de verkliga kostnaderna i näringsverksamheten, t.ex. ett ombyggt garage eller ett rum i källaren med egen ingång.

Följande text, källa Skatteverket

Nystartade företag

Hyr du en lokal för din verksamhet får du avdrag för hyreskostnaden. Om du reparerar är kostnaden i regel avdragsgill på en gång även om reparationen medför viss förbättring av lokalen.

Om du äger en fastighet som helt används i din verksamhet är alla utgifter för fastigheten avdragsgilla i näringsverksamheten. Om du haft utgifter för ändrings- och förbättringsarbeten får du avdrag för dessa antingen i form av värdeminskningsavdrag eller i vissa fall omedelbart som utgift för underhåll och reparation.

Om du använder en särskilt inrättad lokal i din bostad för näringsverksamheten får du avdrag för en skälig del av de löpande utgifterna som värme, ström, vatten och förslitning. Du får också göra avdrag för de utgifter som direkt hör till näringsverksamheten, t.ex. utgifter för speciell ventilation. För mer allmänna kostnader får du inte avdrag. Har du till exempel reparerat och målat hela husfasaden får du inte dra av någon del av utgifterna i näringsverksamheten.

Om du betalat räntor och tomträttsavgäld ska du dra av dessa utgifter i inkomstslaget kapital.

Om du bedriver näringsverksamheten i en särskilt inrättad del av en bostad som ägs av din make får du också göra avdrag för skälig del av de löpande driftskostnaderna som värme, ström, vatten och förslitning.

Du kan få göra avdrag för arbetsrum i bostaden även om du inte har inrättat en särskild arbetslokal. Förutsättningen är att du under beskattningsåret arbetat minst 800 timmar i bostaden för verksamhetens räkning. Du får avdrag med 2 000 kronor om arbetsrummet finns i en fastighet som ägs av dig eller din make/registrerade partner. Har du arbetsrummet i en bostadsrätt eller hyresrätt är avdraget 4 000 kronor.

I schablonavdraget ingår samtliga merkostnader för arbetsrum i bostaden som kostnader för värme, vatten, el m.m.

 

Lämna en kommentar