Nuvärdet

  Nuvärdet Belopp som ska nuvärdesberäknas - z kr Räntesats - % Antal år - n år Nuvärdet av z kr som utfaller efter n år Anm: Skriv siffrorna i en följd utan mellanslag. Använd punkt vid decimaltecken.        
Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.