Skatte- och avgiftsanmälan

För att få en F-skattsedel och ett F-skattebevis ("körkort för företagare") måste du lämna in en Skatte- och avgiftsanmälan. I den lämnar du bl.a. uppgifter som ligger till grund för beräkningen av din preliminära skatt. Det tar ca två veckor efter att du lämnat in ansökan tills du får din F-skattsedel och ditt F-skattebevis.

Foto av författare
Skribent: Bo Lilja

Kan innehålla annonserVi kan komma att erhålla ersättning från annonser på den här sidan.

Möjligheten finns att via webbplatsen www.verksamt.se både registrera företaget och söka F-skatt.

Skatte- och avgiftsanmälan

Blanketten ska du använda när du startar företag och

  • ansöker om F-skatt
  • ansöker om FA-skatt
  • anmäler dig för arbetsgivarregistrering
  • anmäler dig för moms

Handläggningen underlättas om du fyller i din anmälan så tydligt som möjligt.

Skicka din anmälan, tillsammans med ev. bilagor, till:
Skatteverkets inläsningscentral
Enhet 4600
839 86 Östersund

Blanketten skaffar du dig lämpligast över Internet på Skatteverkets hemsida.

  • Blanketten som ska fyllas i heter SKV 4620 och den finns i pdf-format. Går att fylla i direkt via din PC.

Du kan också göra det på www.verksamt.se. Där kan du också få hjälp med hur du ska fylla i din anmälan. Du signerar med din e-legitimation och skickar sedan in uppgifterna elektroniskt.

Länk till: https://skatteverket.se

Hur du fyller i blanketten

Blanketten är indelad i olika avsnitt, från A till G. Följande gäller:

A. Sökande
Fylls i av både fysiska och juridiska personer.

B. Uppgifter om företaget
Glöm inte att kryssa i företagsform.

C. Uppgifter om verksamheten
Här beskriver du företagets verksamhet. Vad företaget ska syssla med.

D. Beskrivning av verksamheten
Detta avsnitt fylls i om du är enskild näringsidkare och att du huvudsakligen ska tillhandahålla tjänster.

E. Uppgifter om delägare
Samtliga delägare i ett aktiebolag eller handelsbolag ska anges.

F. Uppgifter för registrering som arbetsgivare

G. Uppgifter för momsregistrering
Här fyller du i vilken redovisningsmetod du ska använda, redovisningsperiod m.m.

H. Uppgifter för beräkning av preliminär skatt
Här fyller du i vad du tror att din nettointäkt blir efter avdrag för egenavgifter eller särskild löneskatt.

OBS! Tänk på att det är de månader som återstår av året som du gör din preliminära skattedeklaration för. Ta därför inte någon årsbudget som du gjort tidigare och lägg in, utan räkna om den för de månader som återstår.

Den beräknade F-skatten du ska betala fördelas jämnt över månaderna av Skatteverket. Tycker du att det ser lite kärvt ut med pengar in till företaget i början – det finns en ruta att kryssa i som heter ”Önskar få uppskov i tre månader med betalningen av den debiterade preliminärskatten”.
Rekommenderas att du utnyttjar detta.

Ser du att förutsättningarna ändras är det bara att lämna in en ny preliminär skattedeklaration.

Lämna en kommentar